Cenik storitev za evidentiranje vodovodnega in kanalizacijskega priključka

Cenik je veljaven od 1.6.2023 dalje.

 

STORITVE ENOTA NETO CENA EUR 22 % DDV SKUPAJ v EUR z DDV
Izdelava katastra priključka za vodovod brez geodetskega posnetka (skica, obdelava, vris v kataster) kos 95,00 20,90 115,90
Izdelava katastra priključka za vodovod (geodetski posnetek, obdelava, vris v kataster) dolžine priključka do 20 m, oddaljenost do 15 km od KPV d.o.o. kos 105,00 23,10 128,10
Izdelava katastra priključka za vodovod (geodetski posnetek, obdelava, vris v kataster) dolžine priključka do 20 m, oddaljenost nad 15 km od KPV d.o.o. kos 110,00 24,20 134,20
Izdelava katastra priključka za vodovod (geodetski posnetek, obdelava, vris v kataster) dolžine priključka nad 20 m, oddaljenost do 15 km od KPV d.o.o. kos 115,00 25,30 140,30
Izdelava katastra priključka za vodovod (geodetski posnetek, obdelava, vris v kataster) dolžine priključka nad 20 m, oddaljenost nad 15 km od KPV d.o.o. kos 120,00 26,40 146,40
Pregled kanalizacijskega priključka in izdelava katastra priključka za kanalizacijo brez geodetskega posnetka (izdelava skice, obdelava in vris v kataster) kos 100,00 22,00 122,00
Pregled kanalizacijskega priključka in izdelava katastra priključka za kanalizacijo (geodetski posnetek, obdelava, vris v kataster) dolžine priključka do 20 m, oddaljenost do 15 km od KPV d.o.o. kos 110,00 24,20 134,20
Pregled kanalizacijskega priključka in izdelava katastra priključka za kanalizacijo (geodetski posnetek, obdelava, vris v kataster) dolžine priključka nad 20 m, oddaljenost do 15 km od KPV d.o.o. kos 115,00 25,30 140,30
Pregled kanalizacijskega priključka in izdelava katastra priključka za kanalizacijo (geodetski posnetek, obdelava, vris v kataster) dolžine priključka do 20 m, oddaljenost nad 15 km od KPV d.o.o. kos 120,00 26,40 146,40
Pregled kanalizacijskega priključka in izdelava katastra priključka za kanalizacijo (geodetski posnetek, obdelava, vris v kataster) dolžine priključka nad 20 m, oddaljenost nad 15 km od KPV d.o.o. kos 125,00 27,50 152,50