Notranja prijavna pot

V JP KPV, d.o.o., smo vzpostavili notranjo prijavno pot za prijavo kršitev predpisov v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (UL RS, št. 16/23; v nadaljevanju: ZZPri).

V kolikor sumite, da je v družbi JP KPV, d.o.o., prišlo do kršitve predpisov, lahko to kršitev prijavite zaupniku znotraj družbe (notranja prijava).

Notranja prijavna pot je namenjena fizični osebi, ki je ali je bila z družbo JP KPV, d.o.o., v delovnem ali drugem podobnem pravnem razmerju.

Notranja prijavna pot ni namenjena vlaganju reklamacij niti reševanju sporov z vodstvom oziroma sodelavci.

Prijavo se lahko vloži:

  • na elektronski naslov: zaupnik@kpv.si
  • po telefonu na tel. št.: 01 750 29 52 ali 01 750 29 86
  • po pošti na naslov: Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika (v zaprti kuverti s pripisom: 'V roke zaupniku za notranjo prijavo.')
  • osebno pri zaupniku po predhodni najavi na eno izmed zgornjih telefonskih številk

Zaupnik bo vašo prijavo obravnaval po postopku, kot je opredeljen v Pravilniku o vzpostavitvi notranje prijavne poti za prijavo št. 0133-2/2023/1 z dne 18. 12. 2023 in vam nudil pomoč v primeru morebitnih povračilnih ukrepov, pri čemer ne bo razkril vaše identitete razen pod pogoji iz ZZPri (npr. zaradi izvedbe kazenskega postopka ali drugih sodnih postopkov).

Zaupnik obravnava tudi anonimne prijave.

V kolikor menite, da notranje prijave ne bo mogoče učinkovito obravnavati, ali da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, lahko skladno z ZZPri in Pravilnikom o vzpostavitvi notranje prijavne poti za prijavo podatke zunanjo prijavo pristojnemu organu za zunanjo prijavo.


Sklep o imenovanju zaupnikov