Cenik pogrebnih storitev

Cenik je veljaven za leto 2022.

 

Storitev Enota mere Cena DDV 9,5% Skupaj v EUR z DDV
Izkop jame za klasični pokop kos 225,54 21.43 246.97
Izkop jame za otroški pokop kos 120.00 11.40 131.40
Izkop jame za žarni pokop v obstoječem klasičnem grobu kos 62.85 5.97 68.82
Izkop v žarnem grobu ter ponovna ureditev groba kos 49.06 4.66 53.72
Izkop z že vgrajeno žarno nišo v klasičnem grobu kos 43.99 4.18 48.17
Uporaba poslovilnega objekta pogreb 113.15 10.75 123.90
Uporaba vozička za krsto/žaro pogreb 1.70 0.16 1.86
Uporaba vozička za vence pogreb 0.85 0.08 0.93

 

Cene grobnin

Vrsta groba Faktor Cena brez DDV DDV 22 % Cena z DDV
Nakup opreme žarnega groba 1,0 800,02 176,00 976,02
Žarni grob 0,9 29,49 6,49 35,98
Enojni grob 1,0 32,77 7,21 39,98
Dvojni grob 1,5 49,16 10,82 59,98
Povečan grobni prostor 1 2,0 65,54 14,42 79,96
Povečan grobni prostor 2 2,5 81,93 18,02 99,95
Povečan grobni prostor 3 3,0 98,31 21,63 119,94
Povečan grobni prostor 4 4,0 131,08 28,84 159,92
Povečan grobni prostor 5 5,0 163,85 36,05 199,90
Grobnica 8,0 262,16 57,68 319,84
Raztros pepela pogreb 32,77 7,21 39,98

Elaborat o oblikovanju cene grobnine za centralno pokopališče na Vrhniki