Odpadne nagrobne sveče

Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč na pokopališčih je obvezno od 1. 1. 2010.

 

Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Ur.l. RS št. 78/08) določa pravila za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami in skrbi, da jih zbiramo ločeno od drugih komunalnih odpadkov.

Določbe te uredbe se uporabljajo za odpadne nagrobne sveče, ki jih obiskovalci pokopališč puščajo v zabojnikih na pokopališču kot odpadke, ki niso primerni za kompostiranje. Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov sveče izloči s sortiranjem. Določbe te uredbe veljajo tudi za odpadne nagrobne sveče, ki spadajo med odpadno električno in elektronsko opremo (sveče z baterijami).

 

Odpadne nagrobne sveče niso nevarni odpadki, kljub temu pa lahko škodujejo okolju. Odpadne nagrobne sveče niso primerne za odlaganje na odlagališčih komunalnih odpadkov, saj se zaradi razkrajanja plastike iz polivinilklorida (PVC) z izcednimi vodami sprošča v okolje tudi klor.

Sestavni deli nagrobnih sveč iz plastike, stekla in kovine spadajo med embalažo. Zato je treba odpadne nagrobne sveče oddajati ločeno, v posebej zanje postavljene zabojnike na pokopališčih,na katerih je vidna oznaka z napisom »Samo za odpadne 

nagrobne sveče«.


Odpadne nagrobne sveče so večinoma primerne za recikliranje materialov, iz katerih so narejene, saj je mogoče v sekundarne surovine predelati vse tri glavne sestavine nagrobnih sveč: plastično ohišje, ostanek parafina in kovinski pokrov.

 

Pomembno

Prosimo, da organske odpadke (zeleni odpad, cvetje, zemljo …) s pokopališč odlagate v zelene zabojnike z napisom »Organski odpadki«. Poskrbite, da bodo odpadki s pokopališč pravilno razvrščeni v zabojnike z ustreznimi napisi. Odločite se za nakup okolju prijaznih sveč (sveče, izdelane iz polipropilena (PP), iz stekla, in solarne nagrobne lučke).

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121