Cenik tržnih prostorov

Veljaven od 1.9.2022 dalje.

 

Tržnica


Sodnijski trg
Enota mere € brez DDV
  / dan 
DDV  22%  Skupaj v EUR
  z DDV 
najem stojnice (pon.-petek) - prehrambeni izdelki * kos 5,00 1,10 6,10
najem stojnice (pon.-petek) - ostali izdelki kos 5,50 1,21 6,71
najem stojnice (sobota) - prehrambeni izdelki kos 5,82 1,28 7,10
najem stojnice (sobota) - ostali izdelki kos 6,40 1,40 7,80
najem stojnice - kovinske (pon.-petek) - prehrambeni izdelki kos 5,41 1,19 6,60
najem stojnice - kovinske (pon.-petek) - ostali izdelki kos 6,60 1,45 8,05
najem stojnice - kovinske (sobota) - prehrambeni izdelki kos 6,23 1,37 7,60
najem stojnice - kovinske (sobota) - ostali izdelki kos 6,85 1,51 8,36
najem m2 talne površine na trgu m2 1,23 0,27 1,50
električna energija
dan 0,49 0,11 0,60

* Med prehrambene izdelke so uvrščene tudi sadike in semena.

V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice ali talne površine za 2 tržna dneva, se prizna 5 % popust.

V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice ali talne površine za 3 tržne dneve, se prizna 10 % popust.

Poraba električne energije ni vključena v ceno najema. Pri najemu stojnice se upošteva tržni dan.

 

Pokrite lesene hiške

 

Pokrite lesene hiške Enota mere Cena v € brez DDV DDV  22% Skupaj v € z DDV 
Najem cele lesene hiške (za postavitev avtomata z živilskimi produkti) leto 730,00 160,60 890,60
Najem polovice lesene hiške (za postavitev avtomata z živilskimi produkti) leto 365,00 80,30 445,30
Najem skladišča leto 547,50 120,45 667,95
Najem lesene hiške kos/dan 8,00 1,76 9,76
Elektrika  po dejanski porabi kWh  0,25  0,06  0,31 

V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu lesene hiške za vse 3 tržne dneve, se prizna 15% popust.

 

Pokrita tržnica Enota /mere Cena v € brez DDV DDV 22% Skupaj v €
z DDV
Najem stojnice v pokritem delu tržnice (pon. - petek) - prehrambeni izdelki* kos/ dan 5,41 1,19 6,60
Najem stojnice v pokritem delu tržnice (pon.-petek) - ostali izdelki kos/ dan  6,60 1,45 8,05
Najem stojnice v pokritem delu tržnice (sobota) - prehrambeni izdelki kos/ dan 6,23 1,37 7,60
Najem stojnice v pokritem delu tržnice (sobota) - ostali izdelki kos/ dan 6,85 1,51 8,36
Živilski prostor s hladilni komoro ** leto 2.520,00 554,40 3.074,40
Najem prostora za postavitev avtomata *** leto 365,00 80,30 445,30
Električna energija dan 0,49 0,11 0,60
* Med prehrambene izdelke so uvrščene tudi sadike in semena.
** Za živilski prostor s hladilno komoro se elektrika obračuna po dejanski porabi, po ceni 0,25/kWh brez DDV. 
Poraba električne energije ni vključena v ceno najema. Pri najemu stojnice se upošteva tržni dan.
*** Pri najemu prostora za postavitev avtomata se elektrika obračuna po dejanski porabi, po ceni 0,25/kWh brez DDV. Avtomati v pokriti tržnici so za stranke dostopni le v času obratovalnega časa pokrite tržnice. Avtomat je lahko visok do 170 in širok do 110 cm.
V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice v pokriti tržnici za 2 tržna dneva, se prizna 5 % popust.
V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice v pokriti tržnici za 3 tržne dneve ali več, se prizna 10 % popust.

 

PARKIRIŠČE - enkratni najem - prehrambeni izdelki € brez DDV DDV  22% Skupaj v EUR  z DDV 
od 0 - 10 m2 *
10,00 2,20 12,20
od 0 - 20 m2 * 20,00 4,40 24,40
od 0 - 30 m2 * 30,00 6,60 36,60

* eno parkirno mesto

PARKIRIŠČE - enkratni najem - ostali izdelki € brez DDV DDV  22% Skupaj v EUR  z DDV 
od 0 - 10 m2 *
12,50 2,75 15,25
od 0 - 20 m2 * 25,00 5,50 30,50
od 0 - 30 m2 * 37,50 8,25

45,75

* eno parkirno mesto

 

Območja izven tržnice

Območja izven tržnice Enota mere/ obračuna Cena v € brez DDV DDV 22% Skupaj v €
z DDV
Najem stojnice kos/ dan 18,33 4,03 22.36