Cenik tržnih prostorov

Veljaven od 1.1.2017 dalje.

 

Tržnica


Sodnijski trg
Enota mere € brez DDV
  / dan 
DDV  22%  Skupaj v EUR
  z DDV 
najem stojnice (pon.-petek) - prehrambeni izdelki, sadike, semena kos 5,00 1,10 6,10
najem stojnice (pon.-petek) - ostali izdelki kos 5,50 1,21 6,71
najem stojnice (sobota) - prehrambeni izdelki, sadike, semena kos 5,82 1,28 7,10
najem stojnice (sobota) - ostali izdelki kos 6,40 1,40 7,80
najem stojnice - kovinske (pon.-petek) - prehrambeni izdelki, sadike, semena kos 5,41 1,19 6,60
najem stojnice - kovinske (pon.-petek) - ostali izdelki kos 6,60 1,45 8,05
najem stojnice - kovinske (sobota) - prehrambeni izdelki, sadike, semena kos 6,23 1,37 7,60
najem stojnice - kovinske (sobota) - ostali izdelki kos 6,85 1,51 8,36
najem m2 talne površine m2 1,23 0,27 1,50
električna energija
dan 0,49 0,11 0,60

V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice ali talne površine za vse tržne dni priznavamo najemniku 15 % popusta.

Najem prostora zajema tudi uporabo stojnice, ki je obvezna za vse prodajalce na Sodnijskem trgu. 

Poraba električne energije ni vključena v ceno najema. Pri najemu stojnice se upošteva tržni dan.

 

Pokriti objekti

Sodnijski trg Enota mere € brez DDV  / EM DDV  22% Skupaj v EUR  z DDV 
najem prostora za mlekomat
leto 730,00 160,60 890,60
najem skladišča leto 547,50 120,45 667,95
najem stojnice dan 8,00 1,76 9,76
elektrika - po dejanski porabi kWh 0,25 0,06 0,31

Poraba električne energije ni vključena v ceno najema. Pri najemu stojnice se upošteva tržni dan.

V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu pokrite stojnice za vse tržne dni priznavamo najemniku 20 % popusta.

 

PARKIRIŠČE - enkratni najem - prehrambeni izdelki, sadike, semena € brez DDV DDV  22% Skupaj v EUR  z DDV 
od 0 - 10 m2 *
10,00 2,20 12,20
od 0 - 20 m2 * 20,00 4,40 24,40
od 0 - 30 m2 * 30,00 6,60 36,60

* eno parkirno mesto

PARKIRIŠČE - enkratni najem - ostali izdelki € brez DDV DDV  22% Skupaj v EUR  z DDV 
od 0 - 10 m2 *
12,50 2,75 15,25
od 0 - 20 m2 * 25,00 5,50 30,50
od 0 - 30 m2 * 37,50 8,25

45,75

* eno parkirno mesto

 

Pokopališče


Pokopališče
Enota mere/obračuna € brez DDV DDV  22% Skupaj v EUR
  z DDV 
najem stojnice  kos/dan 18,33 4,03 22,36
kiosk kos/mesec 76,67 16,87 93,54
avtomat za sveče kos/mesec 10,00 2,20 12,20