Cenik tržnih prostorov

Veljaven od 1.6.2023 dalje.

 

Tržnica


Sodnijski trg
Enota mere € brez DDV
  / dan 
DDV  22%  Skupaj v EUR
  z DDV 
najem stojnice (pon.-petek) - prehrambeni izdelki * kos 5,00 1,10 6,10
najem stojnice (pon.-petek) - ostali izdelki kos 5,49 1,21 6,70
najem stojnice (sobota) - prehrambeni izdelki kos 5,82 1,28 7,10
najem stojnice (sobota) - ostali izdelki kos 6,40 1,40 7,80
najem stojnice - kovinske (pon.-petek) - prehrambeni izdelki kos 5,41 1,19 6,60
najem stojnice - kovinske (pon.-petek) - ostali izdelki kos 6,56 1,44 8,00
najem stojnice - kovinske (sobota) - prehrambeni izdelki kos 6,23 1,37 7,60
najem stojnice - kovinske (sobota) - ostali izdelki kos 6,89 1,51 8,40
najem m2 talne površine na trgu m2 1,23 0,27 1,50
električna energija**
dan 0,78 0,17 0,95

* Med prehrambene izdelke so uvrščene tudi sadike in semena.

V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice ali talne površine za 2 tržna dneva, se prizna 5 % popust.

V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice ali talne površine za 3 tržne dneve, se prizna 10 % popust.

Poraba električne energije ni vključena v ceno najema. Pri najemu stojnice se upošteva tržni dan.

 

Pokrite lesene hiške

 

Pokrite lesene hiške Enota mere Cena v € brez DDV DDV  22% Skupaj v € z DDV 
Najem cele lesene hiške (za postavitev avtomata z živilskimi produkti) leto 729,50 160,50 890,00
Najem polovice lesene hiške (za postavitev avtomata z živilskimi produkti) leto 364,75 80,25 445,00
Najem skladišča leto 549,18 120,82 670,00
Najem lesene hiške kos/dan 8,20 1,80 10,00
Elektrika  po dejanski porabi** kWh  0,50  0,11 0,61 

V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu lesene hiške za vse 3 tržne dneve, se prizna 15 % popust.

 

Pokrita tržnica Enota /mere Cena v € brez DDV DDV 22% Skupaj v €
z DDV
Najem stojnice v pokritem delu tržnice (pon. - petek) - prehrambeni izdelki* kos/ dan 5,41 1,19 6,60
Najem stojnice v pokritem delu tržnice (pon.-petek) - ostali izdelki kos/ dan  6,56 1,44 8,00
Najem stojnice v pokritem delu tržnice (sobota) - prehrambeni izdelki kos/ dan 6,23 1,37 7,60
Najem stojnice v pokritem delu tržnice (sobota) - ostali izdelki kos/ dan 6,89 1,51 8,40
Živilski prostor s hladilni komoro ** leto 2.520,49 554,51 3.075,00
Najem prostora za postavitev avtomata *** leto 364,75 80,25 445,00
Električna energija** dan 2,15 0,47 2,62
* Od ponedeljka do petka se prodajalcem pri najemu stojnice v pokriti tržnici prizna 50 % popust. Popusti se med seboj ne seštevajo.
** Za živilski prostor s hladilno komoro se elektrika obračuna po dejanski porabi, po ceni 0,63/kWh brez DDV. 
Poraba električne energije ni vključena v ceno najema. 
*** Pri najemu prostora za postavitev avtomata se elektrika obračuna po dejanski porabi, po ceni 0,63/kWh brez DDV. Avtomati v pokriti tržnici so za stranke dostopni le v času obratovalnega časa pokrite tržnice. Avtomat je lahko visok do 170 in širok do 110 cm.
V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice v pokriti tržnici za 2 tržna dneva, se prizna 25 % popust.
V primeru sklenitve celoletne pogodbe (jan. - dec.) o najemu stojnice v pokriti tržnici za 3 tržne dneve ali več, se prizna 35 % popust.

 

PARKIRIŠČE - enkratni najem - prehrambeni izdelki € brez DDV DDV  22% Skupaj v EUR  z DDV 
od 0 - 10 m2 *
9,84 2,16 12,00

* eno parkirno mesto

PARKIRIŠČE - enkratni najem - ostali izdelki € brez DDV DDV  22% Skupaj v EUR  z DDV 
od 0 - 10 m2 *
12,30 2,70 15,00

* eno parkirno mesto

 

Območja izven tržnice

Območja izven tržnice Enota mere/ obračuna Cena v € brez DDV DDV 22% Skupaj v €
z DDV
Najem stojnice kos/ dan 18,44 4,06 22,50
Avtomat za sveče kos/ mesec 16,40 3,60 20,00
Elektrika** dan 0,78 0,17 0,95