Cenik pokopališke dejavnosti

Cenik je veljaven za leto 2021.

 

Storitev Enota mere Cena DDV 9,5% Skupaj v EUR z DDV
Izkop jame za klasični pokop kos 221,19 21.01 242.20
Izkop jame za otroški pokop kos 117.69 11.18 128.87
Izkop jame za žarni pokop v obstoječem klasičnem grobu kos 61.64 5.86 67.50
Izkop v žarnem grobu ter ponovna ureditev groba kos 48.11 4.57 52.68
Izkop z že vgrajeno žarno nišo v klasičnem grobu kos 43.14 4.10 47.24
Uporaba poslovilnega objekta pogreb 110.97 10.54 121.51
Uporaba vozička za krsto pogreb 1.67 0.16 1.83
Uporaba vozička za vence pogreb 0.83 0.08 0.91

 

Storitev Enota mere Cena DDV 22% Skupaj v EUR z DDV
Nakup opreme žarnega groba kos 770.73 169.56 940.29
Letni najem grobnega prostora - klasičen grob m2 12.64 2.78 15.42
Letni najem grobnega prostora - žarni grob kos 27.81 6.12 33.93