Cenik pokopališke dejavnosti

Cenik je veljaven za leto 2024.

 

Storitev Enota mere Cena DDV 9,5% Skupaj v EUR z DDV
Izkop jame za klasični pokop kos 225,57 21.43 247.00
Izkop jame za otroški pokop kos 120.55 11.45 132.00
Izkop jame za žarni pokop v obstoječem klasičnem grobu kos 63.01 5.99 69.00
Izkop v žarnem grobu ter ponovna ureditev groba kos 49.32 4.68 54.00
Izkop z že vgrajeno žarno nišo v klasičnem grobu kos 43.84 4.16 48.00
Uporaba poslovilnega objekta pogreb 113.24 10.76 124.00
Uporaba vozička za krsto/žaro pogreb 1.83 0.17 2.00
Uporaba vozička za vence pogreb 0.91 0.09 1.00

 

Cene grobnin

Vrsta groba Faktor Cena brez DDV DDV 22 % Cena z DDV
Nakup opreme žarnega groba 1,0 800,00 176,00 976,00
Žarni grob 0,9 29,49 6,49 35,98
Enojni grob 1,0 32,77 7,21 39,98
Dvojni grob 1,5 49,16 10,82 59,98
Povečan grobni prostor 1 2,0 65,54 14,42 79,96
Povečan grobni prostor 2 2,5 81,93 18,02 99,95
Povečan grobni prostor 3 3,0 98,31 21,63 119,94
Povečan grobni prostor 4 4,0 131,08 28,84 159,92
Povečan grobni prostor 5 5,0 163,85 36,05 199,90
Grobnica 8,0 262,16 57,68 319,84
Raztros pepela pogreb 32,77 7,21 39,98

Elaborat o oblikovanju cene grobnine za centralno pokopališče na Vrhniki

 

Cenik velja od 1.1.2023