Izvajanje vodooskrbe

Oskrba s pitno vodo je obvezna gospodarska javna služba, katero na podlagi Odlokov o oskrbi s pitno vodo za Občino Borovnica, Občino Log – Dragomer in občino Vrhnika izvaja Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika.

 

Glavni nalogi pri izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo sta:

 • upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo in
 • zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnosti oskrbe z vodo v skladu z veljavnimi predpisi.

 

Naloge vodooskrbe

 • zagotavljanje zdrave pitne, industrijske in požarne vode;
 • zagotavljanje in spremljanje kakovosti pitne vode in izpolnjevanje ostalih pogojev dobre oskrbe;
 • zadostna količina, kakovost in ustrezen pritisk na odjemnih mestih;
 • obratovanje in vzdrževanje elektrostrojnih naprav;
 • vzdrževanje gradbenih objektov črpališč in vodohranov z okolico in dovozi;
 • redno vzdrževanje vodovodnega omrežja in hidrantov;
 • investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja;
 • izdelava novega omrežja in izdelava priključkov;
 • odčitavanje in redna menjava vodomerov;
 • organiziranje in planiranje dela, kadrov in opreme za dejavnost;
 • sodelovanje pri izdaji soglasij za področje vodovoda;
 • sodelovanje in priprava strokovnih podlag za sprejemanje občinskih odlokov;
 • izpolnjevanje zahtev v dejavnosti in izboljševanje kakovosti dela;
 • sodelovanje z ostalimi organizacijskimi enotami.

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Javljanje stanja vodomerov (števcev porabe vode)

T: 01 750 29 70
E: informacijska@kpv.si

Priključitev na vodovod

T: 01 750 29 70