Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Osnovna dejavnost enote kanalizacija je izvajanje storitev občinske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer.

 

Naloge osnovne dejavnosti so:

 

Poleg del na osnovni dejavnosti opravljamo na podlagi naročila tudi naslednja dela: 

  • čiščenje hišnih kanalizacijskih priključkov ter
  • izdelava kanalizacijskih priključkov.

Kontakt

T: 01 750 29 70 

GSM: 031 719 038

Naročanje praznjenja greznic in MKČN
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038

E: informacijska@kpv.si

 

Priključitev na kanalizacijo
T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038