Organski odpadki

Organske odpadke občani oddajajo v zelene zabojnike na svojem domu.

  

Za zbiranje organskih odpadkov je v občini Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika prepoznavni emblem "deževnik".

 

 


Priporočila za oddajo organskih odpadkov

  • V zabojnik za organske odpadke (zelen zabojnik ali zabojnik z nalepko Organski odpadki) odlagajte odpadke razsute (dovoljene so samo biološko razgradljive ali papirnate vrečke).
  • V zabojnik za organske odpadke spadajo le biološko razgradljivi odpadki, med katerimi so tudi papirnati prtički in papirnate brisačke.
  • V zabojnik za organske odpadke ne odlagajte tekočih ostankov hrane in olja ter odpadkov, ki spadajo v druge zabojnike.

 

 

Potek odvoza organskih odpadkov

Odvoz organskih odpadkov poteka po urniku s specialnimi smetarskimi vozili. V zimskih mesecih (od 15. decembra do konca februarja) odvažamo organske odpadke vsakih 14 dni. 

 

Organske odpadke odpeljejo smetarska vozila v Kompostarno. 

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121