Geodetske storitve

V okviru dejavnosti geodetske storitve opravljamo naslednje storitve:

  • prenos komunalnih vodov in objektov po projektu,
  • merjenje obstoječih in novozgrajenih komunalnih vodov in objektov,
  • izdelava geodetskega načrta za izdelavo projekta,
  • izdelava geodetskega načrta novega stanja komunalnih vodov,
  • priprava podatkov za prenos v GIS,
  • vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture v GISu.

Kontakt

T: 01 750 29 70