Nevarni odpadki

Nevarni odpadki so vse snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Označevanje izdelkov ali snovi z znaki nevarnosti na ovojni embalaži je zakonsko predpisano. Ko kupimo izdelek, ki vsebuje nevarne snovi, prevzamemo odgovornost, da jih porabimo ali odložimo na varen in okolju prijazen način.

 

 

Nevarni odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvu

Med nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu, spadajo:

 • barve in barvam sorodne snovi, premazi, lepila, črnila, kartuše, tonerji …
 • čistila: organska topila, jedka čistila, odstranjevalci …
 • zdravila: tablete, sirupi, mazila, preparati, kapsule …
 • motorna olja: mazalna, hidravlična, zavorna …
 • kemikalije: kisline, baze, fotografske kemikalije …
 • pesticidi: herbicidi, fungicidi, insekticidi, sredstva proti zajedavcem -,…
 • kozmetika: laki, barve za lase, pršila, odstranjevalci laka …
 • baterije: urne (gumbne), navadne, alkalne, Ni-Cd …
 • akumulatorji: svinčevi akumulatorji iz avtomobilov …
 • odpadna embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi: plastična, kovinska, lesena, steklena.
 • Fluorescentne cevi: varčne žarnice, žarnice …
 • pršila: prazne in polne tlačne posode …

 

Nevarne odpadke hranimo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da med prevozom na zbirno mesto ne pride do razlitja vsebine.

Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj to lahko povzroči nepredvideno reakcijo med različnimi snovmi.Dokler nevarnih odpadkov ne oddamo v akciji zbiranja, jih hranimo na suhem, varnem in otrokom nedosegljivem mestu.

 

Pri pravilni uporabi, shranjevanju in odlaganju nevarnih odpadkov je nevarnost za ljudi in okolje neznatna. Odlaganje nevarnih odpadkov v zabojnik za ostanke komunalnih odpadkov je prepovedano, saj nevarni odpadki lahko ogrožajo zdravje delavcev na smetarskem vozilu, na odlagališču nenevarnih odpadkov pa podtalnico.

 

Občani občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika lahko pripeljejo nevarne odpadke iz gospodinjstev v Zbirni center Vrhnika tudi zunaj organiziranih akcij zbiranja na terenu. V Zbirnem centru je za zbiranje nevarnih odpadkov namenjen zbiralni zabojnik Tip-2.

 

Vsi našteti odpadki so zaradi svoje sestave nevarni, zato preprečimo njihove škodljive učinke!

 

Odvoz nevarnih odpadkov

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je dvakrat letno:

 • spomladi (aprila) in
 • jeseni (septembra).

 

V aprilu 2024 bo akcija na treh lokacijah, in sicer:

 • v torek,                       23. 4. 2024 od 15.00 do 18.00  v Dragomerju (pred gasilskim domom)
 • v sredo,                      24. 4. 2024 od 15.00 do 18.00  v Borovnici (na železniški postaji)
 • v četrtek,                    25. 4. 2024 od 15.00 do 18.00  na Vrhniki (pred OŠ na Tržaški cesti)

 

V septembru 2024 bo akcija na treh lokacijah, in sicer:

 • v torek,                        24. 9. 2024 od 15.00 do 18.00  v Dragomerju (pred gasilskim domom)
 • v sredo,                       25. 9. 2024 od 15.00 do 18.00 v Borovnici (na železniški postaji)
 • v četrtek,                     26. 9. 2024 od 15.00 do 18.00  na Vrhniki (pred OŠ na Tržaški cesti)

 

 

Prinesite oz. pripeljite nevarne odpadke (barve, čistila, zdravila, kozmetiko, jedilna in motorna olja, kemikalije, pesticide, baterije, akumulatorje, odpadno embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi, fluorescentne cevi, spreje, …).


Oddajanje nevarnih odpadkov za gospodinjstva je BREZPLAČNO!

Nepravilno odloženi nevarni odpadki lahko ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje. Izdelki, ki vsebujejo nevarne snovi, so obremenitev za okolje. Nevarnih odpadkov po veljavnih predpisih ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi komunalnimi odpadki. Nikoli jih ne odstranjujmo ali uničujmo na kakršen koli drugačen način;  oddajmo jih v času organiziranih akcij ali tudi sicer v zbirni center. Nevarne odpadke hranimo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne pride do razlitja med njihovim prevozom na zbirno mesto.

Občani lahko pripeljete nevarne odpadke tudi na Zbirni center Vrhnika.

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121