Cenik posebnih storitev ravnanja z odpadki

 Veljaven od 1. 3. 2024 dalje  


Vrsta storitve enota mere cena [€/enota mere] DDV 9,5% skupaj v € z DDV
Ravnanje s steklom l 0.0157 0.0015 0.0172
Ravnanje s papirjem l 0.0144 0.0014 0.0158
Ravnanje z mešano embalažo l 0.0172 0.0016 0.0188

Mešanica gradbenih odpadkov

(beton, opeka, ploščice in keramika)1, 2

kg 0.0420 0.0040 0.0460
Tehtanje vozil
 kos 5.000
0.4750
5.4750
Kosovni odpadki kg 0.2500 0.0238 0.2738
Salonitna kritina embalirana kg 0.3500 0.0333 0.3833
Salonitna kritina neembalirana kg 0.3800 0.0361 0.4161
Odpadna silažna folija
kg
0.1100
0.0105
0.1205
Ravno steklo
kg
0.0700
0.0067
0.0767
Biološki odpadki – lasten dovoz kg
0.1400
0.0133
0.1533

Opombe:

1 Posamezno gospodinjstvo lahko na leto brezplačno v zbirnem centru odda 3500 kg gradbenih odpadkov.

2 Okoljska dajatev za odlaganje gradbenih odpadkov se zaračuna v primeru, ko se odpadek odloži na odlagališče, v nasprotnem primeru pa ne.