Geodetske storitve

Zakonodaja s področja geodetskih storitev

Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1) (Uradni list RS, št.: 77/10, 61/17 – ZAID)

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št.: 61/17)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št.: 199/21)

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št.: 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1)

Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št.: 40/04)

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št.: 9/04, 7/18 – ZEN-A, 33/19 – ZEN-B in 199/21 – ZUreP-3)