Pogosta vprašanja

Kaj storiti v primeru smrti doma?
Kaj storitvi v primeru smrti v domu?
Kakšen je čas odprtja mrliške vežice?
Kako naročim pogreb?
Kako pristopim k delu na grobnem prostoru?

 


Kaj storiti v primeru smrti doma?

Svojci umrlega morajo o smrti na območju občine Vrhnika obvestiti dežurnega zdravnika, oziroma mrliškega oglednika pri pristojni zdravstveni ustanovi. 

Dežurni zdravnik ali mrliški oglednik opravi mrliški pregled in izda potrdilo o smrti. Na to morajo svojci poklicati izvajalca pogrebnih storitev ali center za obveščanje 112 in se dogovoriti za prevoz pokojnika. 

Ob prevzemu pokojnika na domu pogrebni službi izročimo potrdilo o smrti pokojnika in njegov osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje). Ko je pokojnik prepeljan v pokopališke prostore, lahko svojci naročijo pogreb. 

Pokojnik ne sme do pogreba ležati doma (Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti Ur.l. RS 6/99), razen če mrliške vežice na pokopališču ni, se posmrtni ostanki umrlih čuvajo na krajevno običajen način. 

Na vrh

 

Kaj storitvi v primeru smrti v domu?

Po obvestilu svojcem (telefonsko, telegram) o nastopu smrti iz bolnišnice ali iz doma starejših občanov, morajo svojci prevzeti vse pokojnikove stvari v bolnišnici, v kateri je bil pacient sprejet. V kolikor je pokojnik umrl v domu starejših občanov, pa prevzamejo pokojnikove stvari na upravi doma. 

Posmrtni ostanki varovancev Doma upokojencev na Vrhniki, ki bodo pokopani na pokopališčih v drugih občinah ali krajevnih skupnosti, se lahko do prevoza čuvajo v mrliški vežici doma upokojencev. 

Na vrh

 

Kakšen je čas odprtja mrliške vežice?

V času pokopa je mrliška vežica odprta:

  • v poletnem času od 9. do 20. ure,
  • v zimskem času od 9. do 18. ure.

Na vrh

 

Kako naročim pogreb?

Pokopališke storitve na vrhniškem pokopališču naročite podjetju POGREBNE STORITVE VRHOVEC, SUZANA VRHOVEC s.p. Za vse dodatne informacije vam je na voljo na telefonski številki 031 716 176.

Pogrebne storitve naročite pri poljubnem izvajalcu, registriranemu za opravljanje teh storitev. 

Na vrh

Kako pristopim k delu na grobnem prostoru?

Po elektronski pošti (soglasja@kpv.si) ali osebno, na sedežu podjetja, oddajte izpolnjeno vlogo za soglasje, na kateri označite vse posege na grobnem prostoru in v opombah navedite posebnosti.

Na vrh

Kontakt

T: 01 750 29 70

Pokopališke storitve
GSM: 031 716 176

Spletna stran