Pogosta vprašanja

Kaj storiti v primeru smrti doma?
Kaj storitvi v primeru smrti v domu?
Kakšen je čas odprtja mrliške vežice?
Kako naročim pogreb?
Kako pristopim k delu na grobnem prostoru?

 


Kaj storiti v primeru smrti doma?

Svojci umrlega morajo o smrti na območju občine Vrhnika obvestiti dežurnega zdravnika, oziroma mrliškega oglednika pri pristojni zdravstveni ustanovi. 

Dežurni zdravnik ali mrliški oglednik opravi mrliški pregled in izda potrdilo o smrti. Na to morajo svojci poklicati izvajalca pogrebnih storitev ali center za obveščanje 112 in se dogovoriti za prevoz pokojnika. 

Ob prevzemu pokojnika na domu pogrebni službi izročimo potrdilo o smrti pokojnika in njegov osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje). Ko je pokojnik prepeljan v pokopališke prostore, lahko svojci naročijo pogreb. 

Pokojnik ne sme do pogreba ležati doma (Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti Ur.l. RS 6/99), razen če mrliške vežice na pokopališču ni, se posmrtni ostanki umrlih čuvajo na krajevno običajen način. 

Na vrh

 

Kaj storitvi v primeru smrti v domu?

Po obvestilu svojcem (telefonsko, telegram) o nastopu smrti iz bolnišnice ali iz doma starejših občanov, morajo svojci prevzeti vse pokojnikove stvari v bolnišnici, v kateri je bil pacient sprejet. V kolikor je pokojnik umrl v domu starejših občanov, pa prevzamejo pokojnikove stvari na upravi doma. 

Posmrtni ostanki varovancev Doma upokojencev na Vrhniki, ki bodo pokopani na pokopališčih v drugih občinah ali krajevnih skupnosti, se lahko do prevoza čuvajo v mrliški vežici doma upokojencev. 

Na vrh

 

Kakšen je čas odprtja mrliške vežice?

V času pokopa je mrliška vežica odprta:

  • v poletnem času od 9. do 20. ure,
  • v zimskem času od 9. do 18. ure.

Na vrh

 

Kako naročim pogreb?

Pogrebne storitve naročite pri poljubnem izvajalcu, registriranemu za opravljanje teh storitev. 

Na vrh

Kako pristopim k delu na grobnem prostoru?

Po elektronski pošti (soglasja@kpv.si) ali osebno, na sedežu podjetja, oddajte izpolnjeno vlogo za soglasje, na kateri označite vse posege na grobnem prostoru in v opombah navedite posebnosti.

Na vrh

Kontakt

T: 01 750 29 70

Pokopališke storitve na centralnem pokopališču Vrhnika 
Pogrebne storitve Vrhovec, Suzana Vrhovec s.p.
GSM: 031 716 176

Spletna stran