Zgodovina vrhniške komunale

 

Začetki

Začetki vrhniške komunale segajo v leto 1964. Skupščina občine Vrhnika je takrat izdala odločbo o ustanovitvi in dovoljenju za konstituiranje Komunalnega podjetja Vrhnika. S tem se je od Obrtno gradbenega podjetja Dolomiti Vrhnika izločila komunalna dejavnost in se oblikovala kot samostojno podjetje. Novoustanovljeno podjetje je prevzelo:

 • vzdrževanje cest in javnih površin, 
 • vzdrževanje snage, 
 • kanalizacijo, 
 • javni vodovod in 
 • druge komunalne dejavnosti. 

 

Svojih poslovnih prostorov podjetje na začetku ni imelo, zato so bile delavnice, pisarne in garaže na več lokacijah na Vrhniki (Gradišče, Cesta gradenj in 'Črni orel'). Kasneje se je področje delovanja razširilo še na:

 • pokopališko dejavnost in 
 • vodovodno-inštalatersko dejavnost ter 
 • opravljanje storitev s traktorskimi priključki;
 • ob koncu leta 1965 se je prevzelo še upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih hiš. 

 

Takratna mehanizacija je bila še zelo skromna (parni valjar, traktor Aran na železnih kolesih...). Na samega začetku so se tako odpadki pobirali še s sposojenim vozilom, ki se je enkrat na teden pripeljalo iz Ljubljane. Zimska služba se je v tistih časih izvajala še s konjskimi vpregami in lesenimi plugi, najetimi pri bližnjih kmetih.

 

Prvi napredki

Ob koncu prvega desetletja delovanja se je nabor opreme že bistveno izboljšal: posedovali smo dva tovornjaka, greder, rovokopač in kompresor. Prvo lastno smetarsko vozilo smo kupili leta 1975. Kasneje smo ga poimenovali kar »filmska zvezda«, saj je sodelovalo pri snemanju filma v Ljubljani. 

 

V prvi polovici leta 1983 je novo vodstvo uvedlo strategije razvoja podjetja in začele so se uresničevati bolj smele ideje. Zagnanost mladega kolektiva se je prav kmalu izkazala: z mnogo udarniškega dela je bila v letu 1984 končana upravna stavba podjetja, ki še danes dobro služi svojemu namenu.

  

 

Zagon Borovniškega Vršaja

Pomembna prelomnica (ne samo za delovanje podjetja temveč tudi za vse uporabnike z našega območja) je zagon vodnega zajetja Borovniški Vršaj v letu 1985, s čimer je bila večini naših odjemalcev zagotovljena zelo kakovostna oskrba s pitno vodo.

 

Izjemni dosežki s področja ravnanja z odpadki

Še posebej v zadnjih dvajsetih letih se veliko pozornosti posveča ločenemu zbiranju odpadkov. V slovenskem prostoru smo na tem področju odigrali pionirsko vlogo

 

Že leta 1995 (pet let pred evropsko uredbo, ki je predpisala takšno dejavnost) smo vsem gospodinjstvom brezplačno razdelili zelene zabojnike za organske odpadke oziroma kompostnike in manjše kuhinjske kontejnerje. Na zemljišču starega odlagališča smo postavili prvo prebiralnico odpadkov v Sloveniji, nekaj let kasneje pa še prvo kompostarno z računalniško vodenim vpihovanjem zraka. Iz teh, sprva pilotskih projektov smo razvili za tiste čase edinstven Center za ravnanje z odpadki, ki je veljal za vzorčni model mnogim podobnim objektom v Sloveniji. 

 

Celoten projekt ločevanja odpadkov je od samih začetkov oblikovan in voden po idejnih zasnovah in vizionarskih načrtih vodstva podjetja, ki ga začetni uspehi niso uspavali. Nasprotno. Sistematično smo nadgrajevali sistem ločevanja tako s tehnološke kot tudi organizacijske plati in povečevali učinkovitost in uspešnost postopkov. Tako nam je uspelo na tem področju doseči najboljše rezultate med vsemi slovenskimi komunalami, kar je nedvoumno potrdilo in izpostavilo tudi Računsko sodišče v svojem revizijskem poročilu iz leta 2009. To dokazujejo tudi različna priznanja, ki so jih podjetje, njegovo vodstvo ali občine ustanoviteljice prejeli. Izpostavimo lahko nekaj priznanj

 • občina Vrhnika je postala najbolj zelena občina 2011 z več kot 5000 prebivalci in najbolj zelena občina 2011 z več kot 5000 prebivalci na področju ravnanja z odpadki; 
 • občina Borovnica je prejela naziv najbolj zelena občina 2011 z manj kot 5000 prebivalci na področju ravnanja z odpadki, 
 • občina Log - Dragomer pa je v dveh kategorijah zasedla drugo mesto. 

Tako izstopajočih dosežkov ne bi bilo mogoče doseči brez visoke stopnje ozaveščenosti in skrbnega ravnanja naših občanov. V podjetju se tega ves čas zavedamo, zato smo že zgodaj namenili veliko energije različnim akcijam osveščanja oziroma informiranju uporabnikov o tem področju. Že od leta 2003 tako organiziramo izobraževanja otrok in mladine, ki jih je do sedaj obiskalo že več kot 17.000 slušateljev. Komunala Vrhnika je kot prva v Sloveniji ponudila uporabnikom tudi finančne vzpodbude (prek akcije KOKO si lahko zmanjšajo znesek na položnici). Naš primer dobre prakse je bil v zadnjih letih več kot desetkrat predstavljen na različnih simpozijih in drugih strokovnih srečanjih. 

 

Zanimivosti

Ali veš, da smo vrhniški komunalci:

 • sodelovali pri graditvi planiške velikanke
 • dolga leta upravljali žičnice na Ulovki, kjer se je s prvimi smučarskimi veščinami seznanila večina okoliške mladine,
 • v prvih letih po nastanku celo ljudem žagali drva

  

Kontakt

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Pot na Tojnice 40
1360 Vrhnika
T: 01 750 29 70
E: info@kpv.si