Predavanja in ogledi

Predavanja

V okvir DEPO-ja spadajo predavanja za mladino, študente učitelje in drugo zainteresirano javnost. Na predavanjih in ogledih posredujemo obiskovalcem veliko informacij, ki jim pomagajo pogledati na neko tematiko drugače, ki jim omogočajo pogled iz druge perspektive.

Predavanja pripravljamo za različne starostne skupine. Osnovnošolcem so namenjena štiri predavanja, dijakom in študentom po eno. Poleg tega pripravljamo za zainteresirano javnost predavanja z različno tematiko, odvisno od naročnikovih želja.

Prijavnica za predavanje

 

Ločeno zbiranje odpadkov

Na predavanju obiskovalcem predstavimo, kako lahko koristne odpadke zbirajo doma in kako te v Centru za ravnanje z odpadki pripravimo za predelavo. Seznanimo jih tudi s postopkom kompostiranja ter predelavo papirja oziroma umetnih mas.

 

Segrevanje ozračja

Na predavanju želimo osvetliti vzroke za segrevanje ozračja in njegove posledice. Problematiko povežemo s splošnim onesnaževanjem planeta, mesnopredelovalno industrijo, kmetijstvom, globalizacijo in transportom ter jih podkrepimo z ugotovitvami meteoroloških služb.

 

Zavajanje potrošnikov in manipuliranje z njimi

Obiskovalcem predstavimo aktivnosti proizvajalcev in prodajalcev, ki z marketinškimi prijemi velikokrat zavajajo potrošnike, s čimer si dvigajo prodajo in posredno zaslužek. Opozorimo jih na strupene oziroma škodljive snovi v proizvodih in na lobiranje velikih korporacij za ohranjanje sistema, ki je do potrošnikov vse prej kot prijazen.

 

Nevarni odpadki

Poleg primernega načina zbiranja in shranjevanja nevarnih odpadkov doma spoznajo obiskovalci teh predavanj glavne značilnosti nevarnih odpadkov in kako jih prepoznamo. Predstavimo jim krožni tok nevarnih odpadkov, ki zaradi nepravilnega odlaganja lahko pridejo v naravo in iz prehranjevalne verige v naše telo.

 

Oskrba s pitno vodo

Posebno skrb na predavanjih namenjamo pitni vodi, saj brez nje ni življenja. Predstavimo podatke o tem, koliko ljudi na svetu čuti pomanjkanje vode, kje je porabijo največ, kako bi  porabo lahko zmanjšali in podobno. Med drugim opozorimo tudi na nesmiselno kupovanje vode v plastenkah, neprimeren odnos do vode, svetujemo v kakšnih »bidonih« oziroma steklenicah je vodo iz pipe primerno prenašati ali prevažati in kako vpliva voda na porabo nafte.

 

Čiščenje odpadnih vod

Obiskovalcem predstavimo pot vode od trenutka, ko priteče iz pipe, do takrat, ko se očiščena izlije v reko. Natančneje razložimo, kako se v čistilni napravi voda očisti in kaj se zgodi z ostanki blata iz čistilne naprave. Predstavimo tudi delovanje rastlinske čistilne naprave in malih hišnih bioloških čistilnih naprav.

 

Ostala predavanja

Poleg zgoraj naštetega vam lahko predstavimo tudi: 

 • strategijo "zerowaste" ali "družba brez odpadkov", 
 • delovanje sežigalnic, 
 • najpomembnejše elemente odlagališča, 
 • avtomatično prebiranje mešanih komunalnih odpadkov, 
 • problematiko sončnih krem in kozmetike, 
 • različne vidike globalizacije, 
 • različna sevanja in pravilno uporabo prenosnih telefonov, 
 • logistiko pobiranja odpadkov, 
 • prihranke pri ločevanju odpadkov in 
 • še veliko drugega, povezanega z varovanjem okolja, medsebojnimi odnosi in trajnostnim razvojem.

 

Ogledi v okviru predavanj

V okviru predavanj lahko pripravimo za vas tudi vodeni ogled:

 • Zbirnega centra, 
 • čistilne naprave, 
 • Centra za ravnanje z odpadki in 
 • nekaterih zanimivih turističnih točk.

Kontakt

M: 041 370 998 (vodja)

M: 041 777 385, 051 200 981 (trgovina)

E: depo@kpv.si