Zbirni center

Zbirni center za ravnanje z odpadki Vrhnika je prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst odpadkov.

 

Namenjen je zbiranju tistih odpadkov, ki jih občani zaradi velikosti ali drugih lastnosti ne morejo oddati v zabojnike, ki so namenjene rednemu zbiranju in odvozu odpadkov (zeleni in črni zabojniki).

 

Delovni čas zbirnega centra

 

Da vam bo šlo bolje od rok, smo Zbirni center za vas opremili tudi z nazornimi tablami.


 
   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


    

 

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121