Evropska naročila

Vzdrževanje cest in ostalih javnih površin v občini Vrhnika v obdobju od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022

Vrsta javnega naročila: Evropska naročila
Rok oddaje: 28.1.2022 do 10:00
Odpiranje ponudb: 28.1.2022 ob 14:30
Javno odpiranje: Da

   

Razpisna dokumentacija: