Informacijska pisarna

 

Informacijsko pisarno najdete v pritličju poslovne stavbe na Tojnicah. V tej pisarni smo združili več opravil v želji, da posodobimo in izboljšamo servis za naše uporabnike, po sistemu »vse na enem mestu«. Tu lahko oddate različne vloge, zahtevke oziroma prošnje, spremembe števila oseb ali lastništva, naročate praznjenje greznic in MKČN, urejate vse v zvezi z vašimi obveznostmi za plačilo komunalnih storitev, tu deluje tudi blagajna.

Na sodelavke iz informacijske pisarne se obrnite tudi, če vas zanima karkoli v zvezi z mesečnimi položnicami za komunalne storitve.

 

Pokličete jih na telefonsko številko 01 750 29 70, GSM: 031 719 038 ali pišete na e-naslov: informacijska@kpv.si.


Uradne ure za stranke bodo od 01. 03. 2020 dalje
ob ponedeljkih, sredah, petkih in vsak zadnji delovni dan v mesecu
od 8.00 do 12.00 ure.

Kontakt

T: 01 750 29 70

GSM: 031 719 038

E: informacijska@kpv.si