Za prodajalce na tržnici

Prodajalci se delijo na stalne in občasne prodajalce.

Stalni prodajalci imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo o najemu. 

 

Na tržnici smejo prodajati:

  • kmetovalci,
  • drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti,
  • nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
  • trgovci in gostinci,
  • društva in humanitarne organizacije,
  • drugi posamezniki, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje ter
  • podjetja, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.

 

Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.

 

Prodaja izdelkov

Kadar želite prodajati izdelke, ko gre za predelavo, kot so npr.: jogurti, skute, med, marmelade, kompoti, mesni izdelki, moka, itd., potrebujete naslednje dokumente:

  • vloga za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
  • potrdilo KGM_MID

 

 

Kadar želite prodajati primarno pridelane izdelke, kot so sadje in zelenjava:

  • potrdilo KGM_MID

Vse navedene obrazce pridobite na upravni enoti pri gospe Desi Mivšek.

 

Dovoljenje za prodajo

Kontakt

T: 01 750 29 60