Gradbeni odpadki

Če želite pripeljati gradbene odpadke v Zbirni center Vrhnika, morate pri vhodu predložiti dokazilo o zadnji plačani položnici za komunalne storitve, ki jih obračunava JP KPV, d.o.o., šele nato lahko odpadke brezplačno odložite. Ko se na podlagi evidence ugotovi, da je posamezno gospodinjstvo preseglo dovoljeno količino brezplačno odloženih odpadkov, vse nadaljnje odlaganje gradbenih odpadkov zaračunamo po veljavnem ceniku JP KPV, d.o.o.

Gradbene odpadke odložite po navodilu sprejemalca odpadkov.

 

Med gradbene odpadke spadajo odpadki od manjših adaptacij in popravil v gospodinjstvu:

 • opeka,
 • omet,
 • strešniki (ne azbest!),
 • kosi betona,
 • cement,
 • keramične ploščice,

 

Če vam gradbena dela opravljajo obrtniki ali podjetja, jih s pogodbo zavežite, da vam po končanih delih gradbene odpadke odstranijo.

Če gre za večjo količino gradbenih odpadkov, lahko na JP KPV, d.o.o., najamete zanje 5-kubični zabojnik in se dogovorite za odvoz s kontejnerskim vozilom.

 

Postopek je naslednji:

 • Pokličite na JP KPV, d. o. o., na tel. št. 01 750 29 59 (ga. Rupnik) ali 01 750 29 68 (g. Rožmanec).
 • Najem 5-kubičnega zabojnika znaša 0,9014 €/dan brez DDV-ja.
 • Prevoz zabojnika stane 42 €/uro.
 • Prevzem do 3500 kg gradbenih odpadkov na leto (za fizične osebe) je brezplačen.
 • Cena za odlaganje gradbenih odpadkov (ki presegajo 3500 kg) je določena v veljavnem ceniku našega podjetja.

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121