Vzdrževanje javnih površin

Vrhniška komunala vzdržuje večino cest v občini Vrhnika. V občinah Borovnica in Log-Dragomer ceste vzdržujemo pretežno s kooperanti. 

 

Skupno vzdržujemo okoli 320 km lokalnih in krajevnih cest ter pločnikov ter približno 1900 svetilk javne razsvetljave v občinah Vrhnika in Log - Dragomer.

 

 

Dejavnost rednega vzdrževanja javnih površin in javne razsvetljave zaposluje 17 delavcev, ki vzdržujejo:

 

Izvajanje dejavnosti se izvaja na podlagi odloka o gospodarskih javnih službah ter odloka o ustanovitvi in organiziranju JP KPV, d.o.o.

Kontakt

T: 01 750 29 70