Organiziranost in poslovanje

Podjetje zaposluje od 80 do 90 zaposlenih, ki so organizirani v sedmih sektorjih

 • oskrba s pitno vodo, 
 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
 • ravnanje z odpadki, 
 • vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave, 
 • tehnično investicijski sektor,
 • v dveh sektorjih pa se opravljajo podporne službe podjetja. 

 

Znotraj podjetja opravljamo tudi pokopališko dejavnost.

Posipamo in plužimo preko 320 kilometrov cest in pločnikov ter vzdržujemo več kot 33.000 m2 parkirišč in drugih javnih površin v treh občinah ustanoviteljicah. 

Podjetje posluje tudi finančno uspešno, kar potrjujejo tudi pohvale nadzornih organov in pozitivna mnenja revizorjev ter visoke bonitetne ocene različnih ocenjevalnih institucij.

 

Načrti za prihodnje

Delavci podjetja se bomo še naprej usmerjali v še večjo učinkovitost in uspešnost našega poslovanja in dvig kakovosti storitev ter zadovoljstva uporabnikov. Želimo še bolj poudariti našo okoljsko ozaveščenost in visoko stopnjo družbeno odgovornega ravnanja - za razvoj in napredek občin v katerih delujemo. 

 

Najpomembnejši cilji za naslednjih pet let:

 • polni zagon projekta Zero Waste in centra ponovne uporabe oziroma trgovine DEPO,
 • vsaj 82 % ločenost odpadkov,
 • manj kot 70 kg odloženih odpadkov na prebivalca,
 • manj kot 350 kg ustvarjenih odpadkov na prebivalca,
 • posodobitev službe uporabniške podpore (idejni projekt: vse na enem mestu).

Kontakt

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Pot na Tojnice 40
1360 Vrhnika
T: 01 750 29 70
E: info@kpv.si