Ravnanje z odpadki

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., skrbi za zbiranje in odvoz odpadkov za skoraj 24.000 prebivalcev v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika.

 

Mešani komunalni odpadki

Mešane komunalne odpadke odvažamo iz gospodinjstev na vsake 4 tedne. Izjema so stanovanjski bloki, od koder odpadke odvažamo enkrat na 14 dni.

 

Ekološki otoki oz. zbiralnice

Na vsaki lokaciji so postavljeni najmanj 3 zabojniki s skupno prostornino 5400 litrov.

 

Na območju Občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika, je trenutno nameščenih 225 ekoloških otokov oz. zbiralnic. To so ekološke točke, na katerih zbiramo koristne odpadke, kot so steklo, papir in embalaža (plastična in kovinska).

 

Skrbimo za čistočo in urejenost ekoloških otokov, zabojniki naj bodo dostopni!
NE TAKO!

 

Nevarni odpadki

Nevarne odpadke zbiramo v okviru akcije zbiranja nevarnih odpadkov  aprila in septembra.

 

Ločujmo učinkovito!

Ločeno zbiranje odpadkov je učinkovito, ko:

  • odnesemo vso embalažo na ekološki otok, 
  • z organskimi odpadki napolnimo zeleni zabojnik ali jih – še bolje – kompostiramo, 
  • ostanek odpadkov odložimo v črni zabojnik.

Pravilno ločujemo takrat, ko je črni zabojnik na pol prazen. Zato razvrstite odpadke pravilno že doma, torej tam, kjer nastanejo.

 

Za pravilno ločevanje ni dovolj, da od drugih ločimo le organske odpadke. Začne se s skrbnim prebiranjem različne embalaže, ki spada med koristne odpadke, ki jih moramo odlagati na ekoloških otokih in ne v črne zabojnike za nekoristne odpadke.

 

Ločevanje odpadkov je obvezno!

Ločevanje odpadkov je v občinah Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika po Odloku o ravnanju z odpadki obvezno.

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121