Azbest

Azbest oziroma izdelke, ki ga vsebujejo, morate pripeljati v Zbirni center Vrhnika. Tam ga (jih) odložite po navodilu sprejemalca odpadkov.

 

Gradbeni material, ki vsebuje azbest – predvsem salonitno kritino – je treba naložiti na palete in oviti z embalažno folijo.

 

Če pripeljete manjše količine (do 10 kosov), jih lahko odložite na poseben prostor, predpisano skladanje in ovijanje pa opravijo zaposleni v Zbirnem centru Vrhnika.

 

Odlaganje azbesta obračunamo po veljavnem ceniku JP KPV, d.o.o.

   

  Preberite več:

  Kontakt

  T: 01 750 29 70

   

  Zbirni center

  M: 031 686 121