Cenik pokopališke dejavnosti

Cenik je veljaven za leto 2018.

 

Storitev Enota mere Cena DDV 9,5% Skupaj v EUR z DDV
Izkop jame za klasični pokop kos 208.84 19.84 228.68
Izkop jame za otroški pokop kos 111.12 10.56 121.68
Izkop jame za žarni pokop v obstoječem klasičnem grobu kos 58.20 5.53 63.73
Izkop v žarnem grobu ter ponovna ureditev groba kos 45.42 4.31 49.73
Izkop z že vgrajeno žarno nišo v klasičnem grobu kos 40.74 3.87 44.61
Uporaba poslovilnega objekta pogreb 104.77 9.95 114.72
Uporaba vozička za krsto pogreb 1.58 0.15 1.73
Uporaba vozička za vence pogreb 0.78 0.07 0.85

 

Storitev Enota mere Cena DDV 22% Skupaj v EUR z DDV
Nakup opreme žarnega groba kos 740.80 162.98 903.78
Letni najem grobnega prostora - klasičen grob m2 12.15 2.67 14.82
Letni najem grobnega prostora - žarni grob kos 26.73 5.88 32.61