Vzdrževanje javne razsvetljave

V občini Vrhnika skrbimo za delovanje okoli 1600 svetilk javne razsvetljave, v občini Log – Dragomer pa za okoli 200 svetilk.

Večina svetilk je že prilagojena novi uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja. V obeh občinah izvajamo tudi novoletno okrasitev centra glavnega naselja. 

 

Za okvare ali druge poškodbe na napeljavah javne razsvetljave nas obvestite 

Kontakt

Jože Turkkom.inž.
vodja
T: 01 750 29 61
E: joze.turk@kpv.si