Kontakti

Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

T: 01 750 29 50 
F: 01 750 29 51
E: info@kpv.si

 

Direktorica

mag. Brigita Šen Kreže
T: 01 750 29 60
E: brigita.sen-kreze@kpv.si

Informacijska pisarna

T: 01 750 29 70

 E: informacijska@kpv.si


Dežurna služba

M: 041 364 681

 

Zimska služba

M: 031 740 999

 

Tajništvo

Manuela Vajnhandl
T: 01 750 29 60
E: manuela.vajnhandl@kpv.si

 

Oskrba s pitno vodo

Andrej Treven, univ.dipl.inž.

vodja oskrbe s pitno vodo
T: 01 750 29 65
E: andrej.treven@kpv.si

 

Javljanje stanja vodomerov (števcev porabe vode)

T: 01 750 29 50

 

Priključitev na vodovod

Primož Štalec
T: 01 750 29 64
E: primoz.stalec@kpv.si

 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Mojca Plečnik Usenik, dipl.inž.gr.
vodja odvajanja in čiščenja odpadne vode 
T: 01 750 29 63
E: mojca.plecnik@kpv.si

 

Naročanje praznjenja greznic in MKČN

T: 01 750 29 70
E: informacijska@kpv.si

 

Priključitev na kanalizacijo

Mojca Usenik Plečnik, dipl.inž.gr.
T: 01 750 29 63
E: mojca.plecnik@kpv.si

 

Ravnanje z odpadki

Jožica Rupnik, kom. inž.
vodja ravnanja z odpadki 
T: 01 750 29 59
E: jozica.rupnik@kpv.si

 

Zbirni center

M: 031 686 121

 

Hramba zapuščenih vozil

Bojan Žagar

T: 01 750 29 79
E: bojan.zagar@kpv.si

 

Oskrba s plinom

Martina Nartnik Biček, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
vodja plinovoda in razvoja
T: 01 750 29 58
E: martina.nartnik-bicek@kpv.si

 

Javljanje stanja plinomerov (števcev porabe plina)

T: 01 750 29 50

  

Priključitev na plin

Martina Nartnik Biček, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
vodja plinovoda in razvoja
T: 01 750 29 58
E: martina.nartnik-bicek@kpv.si

 

Vzdrževanje pokopališča in pokopališka dejavnost

Maja Miljković
T: 01 750 29 72
E: maja.miljkovic@kpv.si

 

Tržnica

Manuela Vajnhandl

vodja
T: 01 750 29 60
E: manuela.vajnhandl@kpv.si

 

Depo

Edin Behrić
M: 041 370 998

M: 041 777 385
E: edin.behric@kpv.si

 

Vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave

Jože Turk, kom.inž.

vodja vzdrževanja javnih površin in javne razsvetljave

T: 01 750 29 61
E: joze.turk@kpv.si

 

 

Javljanje napak na javni razsvetljavi

 

Za javno razsvetljavo v občinah Vrhnika in Log - Dragomer:

Za javno razsvetljavo v občini Borovnica: 

 •  M: 041 364 681 (dežurna služba)

     E: info@kpv.si

 

Javljanje poškodb na občinskih cestah

 

Za občino Vrhnika:

 • med delovnim časom
  Jože Turk, kom.inž.
  T: 01 750 29 61
  M: 041 760 395
  T (tajništvo): 01 750 29 60
  E: joze.turk@kpv.si
 • izven delovnega časa
  M: 041 364 681 (dežurna služba)
  E: info@kpv.si

Za občino Borovnica in Log – Dragomer:

 • med delovnim časom
  Matevž Snoj
  T: 01 750 29 62
  M: 040 889 966
  T (tajništvo): 01 750 29 60
  E: matevz.snoj@kpv.si
 • izven delovnega časa
  M: 041 364 681
  E: info@kpv.si

  

Geodetske storitve

Damjana Žužek
T: 01 750 29 78
E: damjana.zuzek@kpv.si

 

Vodja razvoja

Martina Nartnik Biček, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
T: 01 750 29 58
E: martina.nartnik-bicek@kpv.si

 

Hišna centrala

T: 01 750 29 50
E: info@kpv.si

 

Javna naročila

T: 01 750 29 81
E: martina.gabrijel@kpv.si

  

Obračun komunalnih storitev

T: 01 750 29 70
E: info@kpv.si

 

Prijava in odjava oseb

T: 01 750 29 70
E: info@kpv.si

 

Soglasja

Tone Plahtar
T: 01 750 29 56
E: soglasja@kpv.si

 

Varovanje osebnih podatkov

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov
T: 01 750 29 52
E: dpo@kpv.si

 

Finančno računovodski sektor

Klavdija Plestenjak, dipl. ekon.
vodja finančno računovodskega sektorja
T: 01 750 29 71
E: klavdija.plestenjak@kpv.si

 

Izterjava in saldakonti

T: 01 750 29 76
E: mojca.margon@kpv.si

 

Plačilni promet

T: 01 750 29 73
E: natasa.suhadolnik@kpv.si