Oskrba s pitno vodo

  • Vloga za priključitev na javno vodovodno omrežje (obrazec se uporablja za: montažo vodovodnega priključka, prestavitev vodomera, izvedba priključka, ukinitev priključka, obnovitev priključka, namestitev dodatnega vodomera, menjavo vodomera - sprememba vrste)

V kolikor boste Vlogo za izdajo soglasja  posredovali po elektronski poti, jo prosimo pošljite na naslov: soglasja@kpv.si

 

Sporočanje stanja vodomera

Vljudno prosimo, da odčitek števca sporočite najkasneje do zadnjega dne v mesecu.

*
*
*
Verifikacija:

Kontakt

Javljanje stanja vodomerov (števcev porabe vode)

T: 01 750 29 50
E: info@kpv.si