Organiziranost in poslovanje

Trenutno podjetje zaposluje prek 100 zaposlenih, ki so organizirani v dveh sektorjih (sektor skupnih služb in tehnični sektor), v katerih so naslednje enote
 • oskrba s pitno vodo, 
 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
 • ravnanje z odpadki, 
 • oskrba s plinom, 
 • pogrebno pokopališka dejavnost,
 • vzdrževanje javnih površin in javne razsvetljave, 
 • geodetske storitve in 
 • še druge podporne službe podjetja. 

 

Posipamo in plužimo preko 320 kilometrov cest in pločnikov ter vzdržujemo več kot 33.000 m2 parkirišč in drugih javnih površin v treh občinah ustanoviteljicah. 

 

Podjetje že drugo leto gradi novo infrastrukturo v okviru projekta Čista Ljubljanica na Vrhniki. Komunalna infrastruktura se pospešeno gradi tudi v drugih dveh občinah, Borovnici in Log - Dragomerju. Tudi na račun izdatne pomoči iz sredstev evropskih strukturnih skladov in države bo zgrajena prepotrebna infrastruktura za odvajanje odpadne in padavinske vode. Vrhnika in Borovnica bosta dobili tudi dolgo pričakovani novi centralni čistilni napravi

 

Podjetje posluje tudi finančno uspešno, kar potrjujejo tudi pohvale nadzornih organov in pozitivna mnenja revizorjev ter visoke bonitetne ocene različnih ocenjevalnih institucij.

 

Načrti za prihodnje

Delavci podjetja se bomo še naprej usmerjali v še večjo učinkovitost in uspešnost našega poslovanja in dvig kakovosti storitev ter zadovoljstva uporabnikov. Želimo še bolj poudariti našo okoljsko ozaveščenost in visoko stopnjo družbeno odgovornega ravnanja - za razvoj in napredek občin v katerih delujemo. 

 

Najpomembnejši cilji za naslednjih pet let:

 • polni zagon projekta Zero Waste in centra ponovne uporabe oziroma trgovine DEPO,
 • vsaj 82 % ločenost odpadkov,
 • manj kot 70 kg odloženih odpadkov na prebivalca,
 • manj kot 350 kg ustvarjenih odpadkov na prebivalca,
 • izgradnja pomožnih objektov za skladiščenje posipnih materialov in hrambo vozil,
 • posodobitev službe uporabniške podpore (idejni projekt: vse na enem mestu).

Kontakt

Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

T: 01 750 29 50
F: 01 750 29 51
E: info@kpv.si