Pokopališče

Zakonodaja s področja pokopališke dejavnosti:

  • Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 )
  • Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99)
  • Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v občini Vrhnika (Naš časopis, januar 2001)