Pogrebna dejavnost

Pogrebna dejavnost obsega prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Je gospodarska dejavnost, ki jo lahko opravljajo fizične in pravne osebe, če izpolnjujejo zakonske in podzakonske določbe. Pogrebna dejavnost se izvaja skladno z Odlokom o pokopališkem redu v občini Vrhnika in v dogovoru z upravljavcem pokopališča, na katerem se izvaja pokop.


PokopalisceVrhnika1