Novice

Urejanje dreves in grmovnic ob javnih cestiščih

  • 2. 04. 2019 13:53:00
  • Nazaj

Spoštovani,

kot pooblaščeni vzdrževalec občinskih cest na območju občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika, vas želimo opozoriti, da ste pozorni glede ureditve rastlinja, ki se z vaših zemljišč vrašča v bližino javnih cest. Posebej v spomladanskem času obrezovanja dreves in grmovnic je pomembno, da ga uredite ne samo znotraj svojih vrtov, ampak tudi ob meji z javnim cestiščem. S tem lahko bistveno pripomorete k preglednosti križišč in s tem k povečanju prometne varnosti.

Žive meje v območju križišč ne smejo biti višje kot 80 cm (merjeno od nivoja vozišča na katerega meji). Tudi veje dreves ne bi smele segati v svetlobni profil ceste. Brez dovoljenja upravljavca cest (Občine ali DRSI) tudi ni dopustno sajenje dreves in večjih grmovnic v varovalnem pasu javne ceste - to je v ožjem pasu znotraj zasebnih zemljišč, ki mejijo na cestne parcele.

V času od maja do avgusta, ko je rast najbolj intenzivna, je treba spremljati to rast in sproti odstranjevati vse rastlinje (predvsem veje), ki zastirajo cestno preglednost ali ovirajo vožnjo oziroma hojo. S sodelovanjem tako cestnih služb, ki zagotavljamo urejanje vegetacije na javnih površinah, kakor tudi vas, lastnikov, ki zgledno urejate svoje površine, pripomoremo k večji prometni varnosti in urejenosti območij javnih cest.

Share

Kontakt

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Pot na Tojnice 40
1360 Vrhnika
T: 01 750 29 70
E: info@kpv.si