Novice

Sprememba cen - JP VOKA SNAGA d.o.o.

  • 24. 04. 2019 07:54:00
  • Nazaj

Na podlagi elaborata za izračun cen javnih služb obdelave in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov in skladno s potrditvijo Sveta RCERO Ljubljana, je JP VOKA Snaga d.o.o. s 1. 3. 2024 spremenila cene teh storitev. Glede na to, da izdajamo enotne račune za odpadke tudi za storitve, ki jih izvajamo v imenu in na račun JP VOKA Snaga d.o.o., so na delu obračuna, ki se nanaša na obdelavo in odlaganje odpadkov, za mesec marec že upoštevane nove cene.

Share

Kontakt

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Pot na Tojnice 40
1360 Vrhnika
T: 01 750 29 70
E: info@kpv.si