Novice

SNAGA d.o.o. je s 1. marcem 2019 zvišala cene

  • 24. 04. 2019 07:54:00
  • Nazaj

Na podlagi elaborata za izračun cen javnih služb obdelave in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov in skladno s potrditvijo Sveta RCERO Ljubljana, je Snaga d.o.o. s 1. 3. 2019 spremenila cene teh storitev. Glede na to, da izdajamo enotne račune za odpadke tudi za storitve, ki jih izvajamo v imenu in za račun Snage d.o.o., so od vključno položnice za marec 2019, že upoštevane spremenjene postavke, ki se nanašajo na obdelavo in odlaganje odpadkov. V storitvah, ki so v naši pristojnosti in se nanašajo na zbiranje odpadkov, cen nismo spreminjali. Elaborat s ceniki Snage d.o.o. je objavljen tudi na naši spletni strani.

Share

Kontakt

Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Pot na Tojnice 40
1360 Vrhnika
T: 01 750 29 70
E: info@kpv.si