Novice

Kaj ne sodi v kanalizacijo

  • 16. 12. 2014 15:13:00
  • Nazaj

Zato občane obveščamo, da v kanalizacijo ne sodijo:

  • gradbeni odpadki (malta, cement, ostanki opažnih elementov, ostanki beljenja,…), ker povzročajo zamašitve kanalov in zmanjšujejo njihovo pretočnost;
  • odpadna olja in naftni derivati, ker se ne razgradijo in povzročajo motnje v delovanju čistilne naprave;
  • trdni odpadki (tekstil, čistilna volna, higienski vložki, palčke za ušesa, nogavice, tamponi, razni robčki, ki se uporabljajo za osebno higieno, drobna embalaža,…), ker preprečujejo prevodnost kanalov in povzročajo mehanske poškodbe črpališč;
  • barve, topila, dezinfekcijska sredstva, fitofarmacevtska sredstva, ker motijo proces biološkega čiščenja odpadne vode;
  • organski odpadki (ostanki hrane, pokošena trava, listje…), ker preprečujejo prevodnost kanalov, so hrana glodavcem, in njihovo razkrajanje lahko povzroča neprijetne vonjave;
  • greznična gošča, ki povzroča usedline v kanalu in smrad;
  • padavinske vode, ko gre za ločen kanalizacijski sistem in
  • neprečiščene tehnološke odpadne vode, ki nastajajo v obrtnih dejavnostih (vode, ki po sestavi in nastanku niso podobne vodi po uporabi v gospodinjstvih)

Share

Kontakt

Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.

Pot na Tojnice 40
1360 Vrhnika
T: 01 750 29 70
E: info@kpv.si