Embalaža (plastična in kovinska)

 

Plastično in kovinsko embalažo lahko občani oddajajo na ekoloških otokih (zbiralnicah), ki so postavljeni na celotnem območju občin Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika.

 

Za zbiranje plastične in kovinske embalaže v občini Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika uporabljamo prepoznavni emblem "žabica".

 

 

Priporočila za oddajo embalaže

 • V zabojnik za embalažo (plastično in kovinsko) moramo odlagati odpadke v razsutem stanju ali v prozornih vrečah.
 • Vsebina plastične ali pločevinaste embalaže mora biti prazna.
 • Pokrovček plastenke odvijemo.
 • Plastenko ali kartonsko embalažo za tekočine – tetra pak – stisnemo.
 • Različno embalažo razstavimo.
 • V zabojnik ne odlagajte:
  • plastične embalaže nevarnih snovi ali njihovih ostankov,
  • onesnažene folije,
  • cigaretnih ogorkov in pepela,
  • plastičnih cevi,
  • električnih žic in kablov,
  • elektronske opreme,
  • nevarnih odpadkov,
  • tekstila,
  • gumijastih odpadkov,
  • kosovnih plastičnih predmetov (stolov),
 • Priporočamo vam, da embalažo stisnete in iztočite vsebino.

  

Nasveti za zbiranje mešane plastične embalaže

Kako si organiziramo zbiranje doma, v šoli, na delovnem mestu?

 

Zbiranje embalaže doma

 • V kuhinji si uredimo prostor, kamor namestimo manjšo PVC-posodo ali kartonsko škatlo.
 • V garaži, kurilnici ali katerem drugem prostoru namestimo večje kartonske škatle, PVC zabojnike ali vreče, kamor bomo odnašali ločeno zbrano plastično in kovinsko embalažo.
 • Plastično in kovinsko embalažo odnesemo od tu na najbližji ekološki otok (v zbiralnico).

 

Zbiranje embalaže v šoli

 • V vsakem razredu, kabinetu, pisarni ali na hodniku naj bo koš za plastično in kovinsko embalažo.
 • Pomembno je, da se ti koši praznijo v pravi zabojnik za odpadke, ki je postavljen pred šolskim poslopjem.

  

Zbiranje embalaže na delovnem mestu

 • Na hodnikih naj bo zabojnik za plastično in kovinsko embalažo.
 • V trgovinah naj bo nameščen zabojnik za plastično in kovinsko embalažo.
 • V podjetjih namestimo zabojnike za plastično in kovinsko embalažo v vsako delavnico ali objekt.
 • V lokalih naj bo nameščen zabojnik za plastično in kovinsko embalažo.
 • Na zabojnikih naj bo napis "embalaža".

 

Potek odvoza embalaže

Odvoz poteka po urniku za odvoz s specialnimi smetarskimi vozili.

Ekipe smetarskih vozil praznijo zabojnike na ekoloških otokih (zbiralnicah). Plastično in kovinsko embalažo odpeljejo v Zbirni center Vrhnika, kjer ga stresejo pod sortirnico odpadkov. Plastično in kovinsko embalažo nato sortiramo, baliramo in odpeljemo v predelovalne centre.

 

 

EMBALAŽO ločujmo še učinkoviteje!

 

Prosimo, bodite dosledni, odpadke odlagajte v odprtine na zabojnikih. Na ekoloških otokih je prepovedano odlagati kosovne ali druge odpadke.

 

Dodatna pojasnila o ločevanju odpadkov lahko dobite na JP KPV, d.o.o., na tel. št. 01 750 29 59 (ga. Rupnik).

Kontakt

T: 01 750 29 70

 

Zbirni center

M: 031 686 121