Cenik odvajanja in čiščenja

Izberite cenik:

 

Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - Borovnica

Veljaven od 01.02.2017 dalje.

 

Storitev - odvajanje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0.2824 0.0528 0.3352 0.0268 0.3620

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

Omrežnina - odvajanje odpadne vode

 

 

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1 9.5048 0.9030 10.4078
20 < DN < 40 3 28.5144 2.7089 31.2233
40 ≤ DN < 50 10 95.0480 9.0296 104.0776
50 ≤ DN < 65 15 142.5720 13.5443 156.1163
65 ≤ DN < 80 30 285.1440 27.0887 312.2327
80 ≤ DN < 100 50 475.2400 45.1478 520.3878
100 ≤ DN < 150 100 950.4800 90.2956 1040.7756
150 ≤ DN 200 1900.9600 180.5912 2081.5512

 

Veljaven od 01.02.2017 dalje.

 

Storitev - čiščenje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Čiščenje odpadne vode m3 0.4190 0,0398 0.4588

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Omrežnina - čiščenje odpadne vode - gospodinjstva

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1 8.6244 0.8193 9.4437
20 < DN < 40 3 25.8732 2.4580 28.3312
40 ≤ DN < 50 10 86.2440 8.1932 94.4372
50 ≤ DN < 65 15 129.3660 12.2898 141.6558
65 ≤ DN < 80 30 258.7320 24.5795 283.3115
80 ≤ DN < 100 50 431.2200 40.9659 472.1859
100 ≤ DN < 150 100 862.4400 81.9318 944.3718
150 ≤ DN 200 1724.8800 163.8636 1888.7436

*Ceno delno subvencionira občina Borovnica

 

Omrežnina - čiščenje odpadne vode - ostali uporabniki

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1 15.1869 1.4428 16.6297
20 < DN < 40 3 45.5607 4.3283 49.8890
40 ≤ DN < 50 10 151.8690 14.4276 166.2966
50 ≤ DN < 65 15 227.8035 21.6413 249.4448
65 ≤ DN < 80 30 455.6070 43.2827 498.8897
80 ≤ DN < 100 50 759.3450 72.1378 831.4828
100 ≤ DN < 150 100 1518.6900 144.2756 1662.9656
150 ≤ DN 200 3037.3800 288.5511 3325.9311

Elaborat o oblikovanju cen v občini Borovnica

 

Cenik odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode - Log - Dragomer

Veljaven od 01.08.2019 dalje.

 

Storitev - odvajanje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0.6853 0.5283 1.2136 0.0651 1.2787

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Omrežnina -  odvajanje odpadne vode

Dimenzija vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 3.3821 0.3213 3.7034
20 < DN < 40 3.00 10.1463 0.9639 11.1102
40 ≤ DN < 50 10.00 33.8210 3.2130 37.0340
50 ≤ DN < 65 15.00 50.7315 4.8195 55.5510
65 ≤ DN < 80 30.00 101.4630 9.6390 111.1020
80 ≤ DN < 100 50.00 169.1050 16.0650 185.1700
100 ≤ DN < 150 100.00 338.2100 32.1300 370.3400
150 ≤ DN 200.00 676.4200 64.2599 740.6799

Elaborat o oblikovanju cen v občini Log - Dragomer

 

Cenik odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode - Vrhnika

Veljaven od 01.03.2017 dalje.

 

Storitev - odvajanje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0.4235 0.0528 0.4763 0.0402 0.5165
   

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Omrežnina - odvajanje odpadne vode

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 5.5848 0.5306 6.1154
20 < DN < 40 3.00 16.7544 1.5917 18.3461
40 ≤ DN < 50 10.00 55.8480 5.3056 61.1536
50 ≤ DN < 65 15.00 83.7720 7.9583 91.7303
65 ≤ DN < 80 30.00 167.5440 15.9167 183.4607
80 ≤ DN < 100 50.00 279.2400 26.5278 305.7678
100 ≤ DN < 150 100.00 558.4800 53.0556 611.5356
150 ≤ DN 200.00 1116.9600 106.1112 1223.0712Cenik čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - Vrhnika

Veljaven od 01.03.2017 dalje.


Storitev - čiščenje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Čiščenje odpadne vode m3 0.3423 0.0325 0.3748

 

Omrežnina - čiščenje odpadne vode

 

Premer vodomera faktor cena omrežnine* DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 4.8746
0.4631 5.3377
20 < DN < 40 3.00 14.6238 1.3893 16.0131
40 ≤ DN < 50 10.00 48.7460 4.6309 53.3769
50 ≤ DN < 65 15.00 73.1190 6.9463 80.0653
65 ≤ DN < 80 30.00 146.2380 13.8926 160.1306
80 ≤ DN < 100 50.00 243.7300 23.1544 266.8844
100 ≤ DN < 150 100.00 487.4600 46.3087 533.7687
150 ≤ DN 200.00 974.9200 92.6174 1067.5374

 

 Elaborat o oblikovanju cen v občini Vrhnika

 

 

Cenik praznjenja greznic in MKČN v občini Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

Veljaven od 01.03.2017 dalje.

 

Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve *
skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Objekt z greznico m3 0.3157 0.5283 0.8440 0.0300 0.8740
Objekt z MKČN m3 0.3157 0.0528 0.3685 0.0300 0.3985

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.


 

Omrežnina

Dimenzija vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 1.3819 0.1313 1.5132
20 < DN < 40 3.00 4.1457 0.3938 4.5395
40 ≤ DN < 50 10.00 13.8190 1.3128 15.1318
50 ≤ DN < 65 15.00 20.7285 1.9692 22.6977
65 ≤ DN < 80 30.00 41.4570 3.9384 45.3954
80 ≤ DN < 100 50.00 69.0950 6.5640 75.6590
100 ≤ DN < 150 100.00 138.1900 13.1281 151.3181
150 ≤ DN 200.00 276.3800 26.2561 302.6361

 

 

 Elaborat o oblikovanju cen

 

 

MKČN - ocene obratovanja v občini Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

 

Veljaven od 01.01.2016 dalje.

 

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV

Ocena obratovanja MKČN (tisti, ki so oproščeni plačila storitve povezane z greznico)

kpl 49.06 4.66 53.72

*stroški se uporabniku zaračunajo enkrat na tri leta

IZREDNI PREVZEM GREZNIČNEGA BLATA*

Veljaven od 01.03.2019 dalje.

Storitev Enota mere Neto cena DDV 9,5% Skupaj v EUR z DDV
IZREDNI PREVZEM GREZNIČNEGA BLATA M3 35.4812 3.3707 38.8520

Cenik velja od 1. 3. 2019 dalje.

 

*Storitev izrednega prevzema grezničnega blata uporabniki naročijo s posebnim obrazcem, dostopnim v naši informacijski pisarni in na spletni strani http://www.kpv.si/dejavnosti/odvajanje-in-ciscenje/obrazci. Skladno z veljavno zakonodajo prevzemamo greznično blato pri uporabnikih javne službe, katerih greznice so zgrajene v skladu s predpisi, veljavnimi v času gradnje objekta (torej skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, projektnimi pogoji in potrebnimi soglasji), najmanj enkrat na tri leta, zaračunamo pa zgolj tiste storitve prevzema, katere uporabniki naročijo več kot enkrat letno.