Cenik odvajanja in čiščenja

Izberite cenik:

 

Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - Borovnica

Veljaven od 1. 12. 2020 dalje.

 

Storitev - odvajanje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0.4018 0.05283 0.4546 0.0382 0.4928

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

Omrežnina - odvajanje odpadne vode

 

 

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1 9.0468 0.8594 9.9062
20 < DN < 40 3 27.1404 2.5783 29.7187
40 ≤ DN < 50 10 90.4680 8.5945 99.0625
50 ≤ DN < 65 15 135.7020 12.8917 148.5937
65 ≤ DN < 80 30 271.4040 25.7834 297.1874
80 ≤ DN < 100 50 452.3400 42.9723 495.3123
100 ≤ DN < 150 100 904.6800 85.9446 990.6246
150 ≤ DN 200 1809.3600 171.8892 1981.2492

Veljaven od 1. 12. 2020 dalje.

 

Storitev - čiščenje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Čiščenje odpadne vode m3 0.7756 0.0737 0.8493

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Omrežnina - čiščenje odpadne vode - gospodinjstva + negospodarstvo

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1 8.6007 0.8171 9.4178
20 < DN < 40 3 25.8021 2.4512 28.2533
40 ≤ DN < 50 10 86.0070 8.1707 94.1777
50 ≤ DN < 65 15 129.0105 12.2560 141.2665
65 ≤ DN < 80 30 258.0210 24.5120 282.5330
80 ≤ DN < 100 50 430.0350 40.8533 470.8883
100 ≤ DN < 150 100 860.0700 81.7067 941.7767
150 ≤ DN 200 1720.1400 163.4133 1883.5533

*Ceno delno subvencionira občina Borovnica

 

Omrežnina - čiščenje odpadne vode - ostali uporabniki

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1 14.6382 1.3906 16.0288
20 < DN < 40 3 43.9146 4.1719 48.0865
40 ≤ DN < 50 10 146.3820 13.9063 160.2883
50 ≤ DN < 65 15 219.5730 20.8594 240.4324
65 ≤ DN < 80 30 439.1460 41.7189 480.8649
80 ≤ DN < 100 50 731.9100 69.5315 801.4415
100 ≤ DN < 150 100 1463.8200 139.0629 1602.8829
150 ≤ DN 200 2927.6400 278.1258 3205.7658

Elaborat o oblikovanju cen v občini Borovnica

 

Cenik odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode - Log - Dragomer

Veljaven od 01.07.2021 dalje.

 

Storitev - odvajanje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0.7306 0.5283 1.2589 0.0694 1.3283

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Omrežnina -  odvajanje odpadne vode

Dimenzija vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 3.7694 0.3581 4.1275
20 < DN < 40 3.00 11.3082 1.0743 12.3825
40 ≤ DN < 50 10.00 37.6940 3.5809 41.2749
50 ≤ DN < 65 15.00 56.5410 5.3714 61.9124
65 ≤ DN < 80 30.00 113.0820 10.7428 123.8248
80 ≤ DN < 100 50.00 188.4700 17.9047 206.3747
100 ≤ DN < 150 100.00 376.9400 35.8093 412.7493
150 ≤ DN 200.00 753.8800 71.6186 825.4986

Elaborat o oblikovanju cen v občini Log - Dragomer

 

Cenik odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode - Vrhnika

Veljaven od 01.07.2020 dalje.

 

Storitev - odvajanje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0.5095 0.05283 0.5623 0.0484 0.6107
   

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Omrežnina - odvajanje odpadne vode

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 6.1982 0.5888 6.7870
20 < DN < 40 3.00 18.5946 1.7665 20.3611
40 ≤ DN < 50 10.00 61.9820 5.8883 67.8703
50 ≤ DN < 65 15.00 92.9730 8.8324 101.8054
65 ≤ DN < 80 30.00 185.9460 17.6649 203.6109
80 ≤ DN < 100 50.00 309.9100 29.4415 339.3515
100 ≤ DN < 150 100.00 619.8200 58.8829 678.7029
150 ≤ DN 200.00 1239.6400 117.7658 1357.4058Cenik čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - Vrhnika

Veljaven od 01.07.2020 dalje.


Storitev - čiščenje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Čiščenje odpadne vode m3 0.5801 0.0551 0.6352

 

Omrežnina - čiščenje odpadne vode

 

Premer vodomera faktor cena omrežnine* DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 4.8109
0.4570 5.2679
20 < DN < 40 3.00 14.4327 1.3711 15.8038
40 ≤ DN < 50 10.00 48.1090 4.5704 52.6794
50 ≤ DN < 65 15.00 72.1635 6.8555 79.0190
65 ≤ DN < 80 30.00 144.3270 13.7111 158.0381
80 ≤ DN < 100 50.00 240.5450 22.8518 263.3968
100 ≤ DN < 150 100.00 481.0900 45.7036 526.7936
150 ≤ DN 200.00 962.1800 91.4071 1053.5871

 

 Elaborat o oblikovanju cen v občini Vrhnika

 

 

Cenik praznjenja greznic in MKČN v občini Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

Veljaven od 01.07.2020 dalje.

 

Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve *
skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Objekt z greznico m3 0.3415 0.5283 0.8698 0.0324 0.9022
Objekt z MKČN m3 0.3415 0.0528 0.3943 0.0324 0.4267

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.


 

Omrežnina

Dimenzija vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 1.3545 0.1287 1.4832
20 < DN < 40 3.00 4.0635 0.3860 4.4495
40 ≤ DN < 50 10.00 13.5450 1.2868 14.8318
50 ≤ DN < 65 15.00 20.3175 1.9302 22.2477
65 ≤ DN < 80 30.00 40.6350 3.8603 44.4953
80 ≤ DN < 100 50.00 67.7250 6.4339 74.1589
100 ≤ DN < 150 100.00 135.4500 12.8678 148.3178
150 ≤ DN 200.00 270.9000 25.7355 296.6355

 

 

 Elaborat o oblikovanju cen

 

 

MKČN - ocene obratovanja v občini Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

 

Veljaven od 01.01.2016 dalje.

 

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV

Ocena obratovanja MKČN (tisti, ki so oproščeni plačila storitve povezane z greznico)

kpl 49.06 4.66 53.72

*stroški se uporabniku zaračunajo enkrat na tri leta

IZREDNI PREVZEM GREZNIČNEGA BLATA*

Veljaven od 01.03.2019 dalje.

Storitev Enota mere Neto cena DDV 9,5% Skupaj v EUR z DDV
IZREDNI PREVZEM GREZNIČNEGA BLATA M3 35.4812 3.3707 38.8520

Cenik velja od 1. 3. 2019 dalje.

 

*Storitev izrednega prevzema grezničnega blata uporabniki naročijo s posebnim obrazcem, dostopnim v naši informacijski pisarni in na spletni strani http://www.kpv.si/dejavnosti/odvajanje-in-ciscenje/obrazci. Skladno z veljavno zakonodajo prevzemamo greznično blato pri uporabnikih javne službe, katerih greznice so zgrajene v skladu s predpisi, veljavnimi v času gradnje objekta (torej skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, projektnimi pogoji in potrebnimi soglasji), najmanj enkrat na tri leta, zaračunamo pa zgolj tiste storitve prevzema, katere uporabniki naročijo več kot enkrat letno.


PREGLED PRIKLJUČKA IN IZDELAVA SKICE ZA VRIS V KATASTER PRIKLJUČKOV

Veljaven od 1. 6. 2021 dalje.

Storitev Enota mere Neto cena DDV 9,5% Skupaj v EUR z DDV
PREGLED PRIKLJUČKA IN IZDELAVA SKICE ZA VRIS V KATASTER PRIKLJUČKOV KOM 75,5500 7,1773 82,7273

Cenik velja od 1. 6. 2021 dalje.