Cenik odvajanja in čiščenja

Izberite cenik:

 

Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - Borovnica

Veljaven od 1. 12. 2020 dalje.

 

Storitev - odvajanje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0.4018 0.05283 0.4546 0.0382 0.4928

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

Omrežnina - odvajanje odpadne vode

 

 

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1 9.0468 0.8594 9.9062
20 < DN < 40 3 27.1404 2.5783 29.7187
40 ≤ DN < 50 10 90.4680 8.5945 99.0625
50 ≤ DN < 65 15 135.7020 12.8917 148.5937
65 ≤ DN < 80 30 271.4040 25.7834 297.1874
80 ≤ DN < 100 50 452.3400 42.9723 495.3123
100 ≤ DN < 150 100 904.6800 85.9446 990.6246
150 ≤ DN 200 1809.3600 171.8892 1981.2492

Veljaven od 1. 12. 2020 dalje.

 

Storitev - čiščenje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Čiščenje odpadne vode m3 0.7756 0.0737 0.8493

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Omrežnina - čiščenje odpadne vode - gospodinjstva + negospodarstvo

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1 8.6007 0.8171 9.4178
20 < DN < 40 3 25.8021 2.4512 28.2533
40 ≤ DN < 50 10 86.0070 8.1707 94.1777
50 ≤ DN < 65 15 129.0105 12.2560 141.2665
65 ≤ DN < 80 30 258.0210 24.5120 282.5330
80 ≤ DN < 100 50 430.0350 40.8533 470.8883
100 ≤ DN < 150 100 860.0700 81.7067 941.7767
150 ≤ DN 200 1720.1400 163.4133 1883.5533

*Ceno delno subvencionira občina Borovnica

 

Omrežnina - čiščenje odpadne vode - ostali uporabniki

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1 14.6382 1.3906 16.0288
20 < DN < 40 3 43.9146 4.1719 48.0865
40 ≤ DN < 50 10 146.3820 13.9063 160.2883
50 ≤ DN < 65 15 219.5730 20.8594 240.4324
65 ≤ DN < 80 30 439.1460 41.7189 480.8649
80 ≤ DN < 100 50 731.9100 69.5315 801.4415
100 ≤ DN < 150 100 1463.8200 139.0629 1602.8829
150 ≤ DN 200 2927.6400 278.1258 3205.7658

Elaborat o oblikovanju cen v občini Borovnica

 

Cenik odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode - Log - Dragomer

Veljaven od 01.07.2021 dalje.

 

Storitev - odvajanje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0.7306 0.5283 1.2589 0.0694 1.3283

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Omrežnina -  odvajanje odpadne vode

Dimenzija vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 3.7694 0.3581 4.1275
20 < DN < 40 3.00 11.3082 1.0743 12.3825
40 ≤ DN < 50 10.00 37.6940 3.5809 41.2749
50 ≤ DN < 65 15.00 56.5410 5.3714 61.9124
65 ≤ DN < 80 30.00 113.0820 10.7428 123.8248
80 ≤ DN < 100 50.00 188.4700 17.9047 206.3747
100 ≤ DN < 150 100.00 376.9400 35.8093 412.7493
150 ≤ DN 200.00 753.8800 71.6186 825.4986

Elaborat o oblikovanju cen v občini Log - Dragomer

 

Cenik odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode - Vrhnika

Veljaven od 01.07.2020 dalje.

 

Storitev - odvajanje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Odvajanje odpadne vode m3 0.5095 0.05283 0.5623 0.0484 0.6107
   

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

 

Omrežnina - odvajanje odpadne vode

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 6.1982 0.5888 6.7870
20 < DN < 40 3.00 18.5946 1.7665 20.3611
40 ≤ DN < 50 10.00 61.9820 5.8883 67.8703
50 ≤ DN < 65 15.00 92.9730 8.8324 101.8054
65 ≤ DN < 80 30.00 185.9460 17.6649 203.6109
80 ≤ DN < 100 50.00 309.9100 29.4415 339.3515
100 ≤ DN < 150 100.00 619.8200 58.8829 678.7029
150 ≤ DN 200.00 1239.6400 117.7658 1357.4058Cenik čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - Vrhnika

Veljaven od 01.07.2020 dalje.


Storitev - čiščenje odpadne vode

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Čiščenje odpadne vode m3 0.5801 0.0551 0.6352

 

Omrežnina - čiščenje odpadne vode

 

Premer vodomera faktor cena omrežnine* DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 4.8109
0.4570 5.2679
20 < DN < 40 3.00 14.4327 1.3711 15.8038
40 ≤ DN < 50 10.00 48.1090 4.5704 52.6794
50 ≤ DN < 65 15.00 72.1635 6.8555 79.0190
65 ≤ DN < 80 30.00 144.3270 13.7111 158.0381
80 ≤ DN < 100 50.00 240.5450 22.8518 263.3968
100 ≤ DN < 150 100.00 481.0900 45.7036 526.7936
150 ≤ DN 200.00 962.1800 91.4071 1053.5871

 

 Elaborat o oblikovanju cen v občini Vrhnika

 

 

Cenik praznjenja greznic in MKČN v občini Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

Veljaven od 01.07.2020 dalje.

 

Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)

Storitve enota mere cena storitve strošek okoljske dajatve *
skupaj DDV 9,5% znesek v € z DDV
Objekt z greznico m3 0.3415 0.5283 0.8698 0.0324 0.9022
Objekt z MKČN m3 0.3415 0.0528 0.3943 0.0324 0.4267

V primeru, ko se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom se, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 87/2012), upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.


 

Omrežnina

Dimenzija vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 1.3545 0.1287 1.4832
20 < DN < 40 3.00 4.0635 0.3860 4.4495
40 ≤ DN < 50 10.00 13.5450 1.2868 14.8318
50 ≤ DN < 65 15.00 20.3175 1.9302 22.2477
65 ≤ DN < 80 30.00 40.6350 3.8603 44.4953
80 ≤ DN < 100 50.00 67.7250 6.4339 74.1589
100 ≤ DN < 150 100.00 135.4500 12.8678 148.3178
150 ≤ DN 200.00 270.9000 25.7355 296.6355

 

 

 Elaborat o oblikovanju cen

 

 

MKČN - ocene obratovanja v občini Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

 

Veljaven od 01.01.2016 dalje.

 

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV

Ocena obratovanja MKČN (tisti, ki so oproščeni plačila storitve povezane z greznico)

kpl 49.06 4.66 53.72

*stroški se uporabniku zaračunajo enkrat na tri leta

IZREDNI PREVZEM GREZNIČNEGA BLATA*

Veljaven od 01.03.2019 dalje.

Storitev Enota mere Neto cena DDV 9,5% Skupaj v EUR z DDV
IZREDNI PREVZEM GREZNIČNEGA BLATA M3 35.4812 3.3707 38.8520

Cenik velja od 1. 3. 2019 dalje.

 

*Storitev izrednega prevzema grezničnega blata uporabniki naročijo s posebnim obrazcem, dostopnim v naši informacijski pisarni in na spletni strani http://www.kpv.si/dejavnosti/odvajanje-in-ciscenje/obrazci. Skladno z veljavno zakonodajo prevzemamo greznično blato pri uporabnikih javne službe, katerih greznice so zgrajene v skladu s predpisi, veljavnimi v času gradnje objekta (torej skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, projektnimi pogoji in potrebnimi soglasji), najmanj enkrat na tri leta, zaračunamo pa zgolj tiste storitve prevzema, katere uporabniki naročijo več kot enkrat letno.