Cenik oskrbe s pitno vodo

Cenik oskrbe s pitno vodo - Borovnica

Veljaven od 01.02.2017 dalje.

 

Vodarina

Storitve enota mere  cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3  0.6198 0.0589 0.6787

 

Omrežnina

Premer vodometra faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1 3.7626 0.3574 4.1200
20 < DN < 40 3 11.2878 1.0723 12.3601
40 ≤ DN < 50 10 37.6260 3.5745 41.2005
50 ≤ DN < 65 15 56.4390 5.3617 61.8007
65 ≤ DN < 80 30 112.8780 10.7234 123.6014
80 ≤ DN < 100 50 188.1300 17.8724 206.0024
100 ≤ DN < 150 100 376.2600 35.7447 412.0047
150 ≤ DN 200 752.5200 71.4894 824.0094

Elaborat o oblikovanju cen v občini Borovnica


Cenik oskrbe s pitno vodo - Log - Dragomer

 

Vodarina

Veljaven od 01.03.2017 dalje.

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3 0.8200 0.0779 0.8979

 

Omrežnina

Veljaven od 01.03.2016 dalje.

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 4.5332 0.4307 4.9639
20 < DN < 40 3.00 13.5996 1.2920 14.8916
40 ≤ DN < 50 10.00 45.3320 4.3065 49.6385
50 ≤ DN < 65 15.00 67.9980 6.4598 74.4578
65 ≤ DN < 80 30.00 135.9960 12.9196 148.9156
80 ≤ DN < 100 50.00 226.6600 21.5327 248.1927
100 ≤ DN < 150 100.00 453.3200 43.0654 496.3854
150 ≤ DN 200.00 906.6400 86.1308 992.7708

Elaborat o oblikovanju cen v občini Log - Dragomer

 

Cenik oskrbe s pitno vodo - Vrhnika

Veljaven od 01.03.2017 dalje.

 

Vodarina

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3 0.7505 0.0713 0.8218

 

Omrežnina

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 4.0173 0.3816 4.3989
20 < DN < 40 3.00 12.0519 1.1449 13.1968
40 ≤ DN < 50 10.00 40.1730 3.8164 43.9894
272550 ≤ DN < 65 15.00 60.2595 5.7247 65.9842
65 ≤ DN < 80 30.00 120.5190 11.4493 131.9683
80 ≤ DN < 100 50.00 200.8650 19.0822 219.9472
100 ≤ DN < 150 100.00 401.7300 38.1644 439.8944
150 ≤ DN 200.00 803.4600
76.3287 879.7887

Elaborat o oblikovanju cen v občini Vrhnika