Cenik oskrbe s pitno vodo

Cenik oskrbe s pitno vodo - Borovnica

Veljaven od 1. 11. 2021 dalje.

 

Vodarina

Storitve enota mere  cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3  0.5630 0.0535 0.6165

 

Cena omrežnine - oskrba s pitno vodo

Premer vodomera Faktor Cena brez DDV DDV 9,5% Cena z DDV
DN ≤ 20 1,00 2,0831 0,1979 2,2810
20 < DN < 40 3,00 6,2493 0,5937 6,8430
40 ≤ DN < 50 10,00 20,8310 1,9789 22,8099
50 ≤ DN < 65 15,00 31,2465 2,9684 34,2149
65 ≤ DN < 80 30,00 62,4930 5,9368 68,4298
80 ≤ DN < 100 50,00 104,1550 9,8947 114,0497
100 ≤ DN < 150 100,00 208,3100 19,7895 228,0995
150 ≤ DN 200,00 416,6200 39,5789 456,1989

Elaborat o oblikovanju cen v občini Borovnica


Cenik oskrbe s pitno vodo - Log - Dragomer

 

Vodarina

Veljaven od 1. 7. 2021 dalje.

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3 0.6673 0.0634 0.7307

 

Omrežnina

Veljaven od 1. 7. 2021 dalje.

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 4.9304 0.4684 5.3988
20 < DN < 40 3.00 14.7912 1.4052 16.1964
40 ≤ DN < 50 10.00 49.3040 4.6839 53.9879
50 ≤ DN < 65 15.00 73.9560 7.0258 80.9818
65 ≤ DN < 80 30.00 147.9120 14.0516 161.9636
80 ≤ DN < 100 50.00 246.5200 23.4194 269.9394
100 ≤ DN < 150 100.00 493.0400 46.8388 539.8788
150 ≤ DN 200.00 986.0800 93.6776 1.079.7576

Elaborat o oblikovanju cen v občini Log - Dragomer

 

Cenik oskrbe s pitno vodo - Vrhnika

Veljaven od 1. 7. 2020 dalje.

 

Vodarina

Storitve enota mere cena storitve DDV 9,5% znesek v € z DDV
Strošek vodarine m3 0.7501 0.0713 0.8214

 

Omrežnina

Premer vodomera faktor cena omrežnine DDV 9,5% znesek v € z DDV
DN ≤ 20 1.00 3.5661 0.3388 3.9049
20 < DN < 40 3.00 10.6983 1.0163 11.7146
40 ≤ DN < 50 10.00 35.6610 3.3878 39.0488
272550 ≤ DN < 65 15.00 53.4915 5.0817 58.5732
65 ≤ DN < 80 30.00 106.9830 10.1634 117.1464
80 ≤ DN < 100 50.00 178.3050 16.9390 195.2440
100 ≤ DN < 150 100.00 356.6100 33.8780 390.4880
150 ≤ DN 200.00 713.2200
67.7559 780.9759

Elaborat o oblikovanju cen v občini Vrhnika