Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki

Elaborat o oblikovanju cen obvezne GJS_JP KPV, d. o. o.
Elaborat Snaga, d. o. o. (obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov)

 

Cenik ravnanje s komunalnimi odpadki v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

Veljaven od 01.01.2016 dalje.

* Veljaven od 01.07.2015 dalje. 

 

Ravnanje s komunalnimi odpadki - gospodinjstva, gospodarstvo in negospodarstvo

Vrsta storitve enota mere cena [€/kg] končna cena [€/kg] DDV 9,5% skupaj v € z DDV
*Zbiranje komunalnih odpadkov kg 0.1187 0.1187 0.0113 0.1300
*Javna infrastruktura - zbiranje komunalnih odpadkov kg 0.0038 0.0038 0.0004 0.0042
**Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
kg 0.0674 0.0674 0.0064 0.0738
**Javna infrastruktura - obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
kg
0.0438
0.0438
0.0042
0.0480

**Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

kg 0.1883 0.1883 0.0179 0.2062
**Javna infrastruktura - odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
 kg 0.0734
0.0734
0.0070
0.0804
*Zbiranje bioloških odpadkov kg 0.1257 0.1257 0.0119 0.1376

** Storitve obdelave in odlaganja odpadkov zaračunavamo v svojem imenu in za račun družbe Snaga, d. o. o.

Priloga k ceniku JP KPV, d. o. o.

Priloga k ceniku Snaga, d. o. o.Cenik posebnih storitev ravnanja z odpadki

*Veljaven od 18. 4. 2017 dalje.

**Veljaven od 01.03.2014 dalje.

 ***Veljaven od 01.01.2016 dalje.

****Veljaven od 19.1.2018 dalje.

Vrsta storitve enota mere cena [€/enota mere] DDV 9,5% skupaj v € z DDV
**Ravnanje s steklom l 0.0142 0.0013 0.0155
**Ravnanje s papirjem l 0.0131 0.0012 0.0143
**Ravnanje z mešano embalažo l 0.0156 0.0015 0.0171

Mešanica gradbenih odpadkov

(beton, opeka, ploščice in keramika)1, 2

kg 0.0206 0.0020 0.0226
 *Tehtanje vozil
 ton 0.5700
0.0542
0.6242
 *Gradbeni izolativni odpadki (tervol, steklena volna)
kg
 0.2055 0.0195
0.2250
***Kosovni odpadki kg 0.1587 0.0151 0.1738
****Salonitna kritina embalirana kg 0.3036 0.0288 0.3324
****Salonitna kritina neembalirana kg 0.3388 0.0322 0.3710
Opombe:

1 Posamezno gospodinjstvo lahko na leto brezplačno v zbirnem centru odda 3500 kg gradbenih odpadkov.

2 Okoljska dajatev za odlaganje gradbenih odpadkov se zaračuna v primeru, ko se odpadek odloži na odlagališče, v nasprotnem primeru pa ne.