Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki

Elaborat o oblikovanju cen 

Priloga k ceniku obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov

 

Cenik ravnanje s komunalnimi odpadki za območje občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

Veljaven od 1. 11. 2021 dalje  |  *cene veljajo od 1.3.2022 dalje


Ravnanje s komunalnimi odpadki - gospodinjstva, gospodarstvo in negospodarstvo

Vrsta storitve enota mere cena [€/kg] DDV 9,5% skupaj v € z DDV
Zbiranje komunalnih odpadkov kg 0.1250 0.0119 0.1369
Javna infrastruktura - zbiranje komunalnih odpadkov kg 0.0065 0.0006 0.0071
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov*
kg 0.1538 0.0146 0.1684
Javna infrastruktura - obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov*
kg 0.0245 0.0023 0.0268

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov*

kg 0.1145 0.0109 0.1254
Javna infrastruktura - odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov* kg 0.0407 0.0039 0.0446
Zbiranje bioloških odpadkov kg 0.1299 0.0123 0.1422

Storitve obdelave in odlaganja odpadkov zaračunavamo v imenu in za račun družbe Snaga, d. o. o.Cenik posebnih storitev ravnanja z odpadki

 Veljaven od 1. 3. 2020 dalje  


Vrsta storitve enota mere cena [€/enota mere] DDV 9,5% skupaj v € z DDV
Ravnanje s steklom l 0.0142 0.0013 0.0155
Ravnanje s papirjem l 0.0131 0.0012 0.0143
Ravnanje z mešano embalažo l 0.0156 0.0015 0.0171

Mešanica gradbenih odpadkov

(beton, opeka, ploščice in keramika)1, 2

kg 0.0341 0.0032 0.0373
 Tehtanje vozil
 ton 0.5700
0.0542
0.6242
 Gradbeni izolativni odpadki (tervol, steklena volna)
kg
 0.3171 0.0301
0.3472
Kosovni odpadki kg 0.1587 0.0151 0.1738
Salonitna kritina embalirana kg 0.3036 0.0288 0.3324
Salonitna kritina neembalirana kg 0.3388 0.0322 0.3710
 Odpadna silažna folija
kg
0.1087
0.0103
0.1190
 Ravno steklo
kg
0.0756
0.0072
0.0828
Opombe:

1 Posamezno gospodinjstvo lahko na leto brezplačno v zbirnem centru odda 3500 kg gradbenih odpadkov.

2 Okoljska dajatev za odlaganje gradbenih odpadkov se zaračuna v primeru, ko se odpadek odloži na odlagališče, v nasprotnem primeru pa ne.